BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Chuyển công việc khác có được giữ nguyên lương?

(Cập nhật: 7/6/2020 10:25:49 AM)

Do nhu cầu sản xuất, công ty của tôi có giai đoạn sẽ chuyển công nhân làm việc ở các bộ phận khác nhau. Khi công nhân được chuyển làm ở vị trí công việc có trong danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì sẽ được hưởng thêm 5% trợ cấp. Ngược lại, khi công nhân chuyển về bộ phận với điều kiện môi trường làm việc bình thường, không thuộc danh mục nghề nặng nhọc, độc hại thì không được hưởng phần trợ cấp này. Xin hỏi, việc chuyển công nhân qua công việc mới mà công việc này không thuộc danh mục công việc nặng nhọc, độc hại dẫn đến không chi trả khoản trợ cấp nặng nhọc, độc hại này thì có được xem là công ty vi phạm "tiền lương công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ" khi điều chuyển công nhân như quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động hay không?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3, Điều 31 của Bộ luật Lao động năm 2012 thì khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

Người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc.

Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

(DOMI)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
  • Quản trị doanh nghiệp ĐH Harvard Tập 1 Phần 1
  • Vietnam CEO Forum 2018  Chuyên đề 1 Đại cơn sóng công nghệ toàn cầu Cơ hội & thách thức
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao