BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Tiền lương làm thêm giờ trả cho người lao động

(Cập nhật: 2/25/2020 3:40:36 PM)

Tôi hiện làm việc trong Công ty TNHH MTV nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Quỹ tiền lương người lao động được quy định theo Nghị định 51/2016/NĐ-CP và Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH là 1 tỷ. Vậy tiền lương làm thêm giờ trả cho người lao động có nằm trong quỹ tiền lương 1 tỷ không? Hay là khi phát sinh khoản tiền lương làm thêm giờ 100 triệu thì hạch toán vào chi phí và nằm ngoài 1 tỷ quỹ tiền lương ở trên.

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì quỹ tiền lương của người lao động được xác định gắn với mức tăng/giảm năng suất lao động, lợi nhuận, trong đó quỹ tiền lương đã bao gồm tiền lương trả thêm khi làm thêm giờ theo quy định của Bộ luật Lao động; trừ trường hợp công ty lỗ hoặc không có lợi nhuận (sau khi đã loại trừ yếu tố khách quan nếu có) thì quỹ tiền lương thực hiện được tính trên mức tiền lương bình quân trong hợp đồng lao động, cộng với tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương (nếu chưa tính đến) và tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, khi làm thêm giờ theo quy định của Bộ luật Lao động.

(DOMI)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
  • Quản trị doanh nghiệp ĐH Harvard Tập 1 Phần 1
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao