BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Lĩnh vực tư vấn:
         

DOMI cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức hoàn thiện và nâng cao năng lực quản lý và phát triển tổ chức; hoàn thiện hệ thống quản trị nguồn nhân lực để phát huy tối đa hiệu quả công tác quản lý; DOMI cũng cung cấp các dịch vụ về sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Với phương châm “Khác biệt để Thành công – Be Different to Succeed”, các hoạt động tư vấn của DOMI được xây dưng trên nguyên tắc: Tối đa hóa lợi ích của khách hàng, khả thi,dễ áp dụng và phát triển. Khách hàng có thể lựa chọn tư vấn trọn gói hoặc tư vấn từng phần theo các nội dung tư vấn.

          1. Tư vấn về Hoàn thiện hệ thống quản trị nguồn nhân lực gồm:

  Khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống quản trị nhân sự hiện tại;

  Phân tích công việc và xây dựng hệ thống chức danh

  Xây dựng hệ thống bản mô tả công việc;

  Xây dựng tiêu chuẩn chức danh công việc; 

  Đánh giá công việc /xác định độ phức tạp của công việc; .

  Điều tra thị trường lương;

  Thiết kế hệ thống lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ;

  Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên ( Tư vấn xây dựng hệ thống BSC - KPI; Tư vấn xây dựng hệ thống OKR,..) 

 Xây dựng định biên lao động; Xây dựng định mức lao động

  Xây dựng quy trình tuyển dụng nhân sự, đánh giá ứng viên;

  Xây dựng quy trình đào tạo nguồn nhân lực;

  Xây dựng các chính sách về nhân sự;

  Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý.

2. Tư vấn Tái cấu trúc tổ chức dựa trên 7 tiêu chí của giải thưởng chất lượng Quốc gia

 • Khảo sát, đánh giá hiện trạng của tổ chức
 • Xây dựng báo cáo đánh giá và nội dung thực hiện
 • Tiến hành các hoạt động tư vấn (xây dựng công cụ và triển khai giải pháp) nhằm hoàn thiện và nâng cao năng lực của tổ chức thông qua 7 tiêu chí :

Tiêu chí 1: Vai trò của lãnh đạo tổ chức

Tiêu chí 2: Chiến lược hoạt động

Tiêu chí 3: Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường

Tiêu chí 4: Đo lường, phân tích và quản lý tri thức

Tiêu chí 5: Quản lý, phát triển nguồn nhân lực

Tiêu chí 6: Quản lý quá trình hoạt động

Tiêu chí 7: Kết quả hoạt động

          3.  Dịch vụ tham vấn pháp luật về lao động và quan hệ lao động - Văn phòng luật sư DOMI.

       Tư vấn pháp luật về lao động, quan hệ lao động..;

       Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động (hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo vụ việc);

       Tư vấn quản lý lao động, xây dựng nội quy, quy chế nội bộ Doanh nghiệp;

       Tư vấn xử lý kỷ luật lao động;

       Tư vấn giải quyết tranh chấp trong quan hệ lao động;

       Tư vấn giải quyết chế độ cho người lao động và các nội dung khác có liên quan.

  4.  Dịch vụ hỗ trợ các hoạt động kế toán trong doanh nghiệp

      Quyết toán thuế trọn gói cho doanh nghiệp (bao gồm các buổi làm việc trực tiếp với cơ quan thuế).

              Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy và quy trình làm việc cho phòng kế toán.

              Hợp nhất 2 hệ thống sổ sách (nội bộ và báo cáo thuế) cho đơn vị.


 

 

         

 

 • Video Clip
  • DOMI giới thiệu về sự phát triển của các tổ chức khoa học - công nghệ ngoài công lập ( Đơn vị 81)
  • Vietnam CEO Forum 2018  Chuyên đề 1 Đại cơn sóng công nghệ toàn cầu Cơ hội & thách thức
  • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao