BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng là công cụ được sử dụng phổ biến nhất hiện nay trong việc đánh giá hiệu quả cung cấp sản phẩm/ dịch vụ tới khách hàng cũng như kịp thời dự báo và cảnh báo những thay đổi trong cơ cấu khách hàng và đặc biệt là nguy cơ khách hàng chuyển đổi nhà cung cấp.

Gói dịch vụ khảo sát sự hài lòng khách hàng do DOMI  cung cấp sẽ căn cứ vào đặc điểm sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp nhằm đưa ra những công cụ đo lường phù hợp nhất, qua đó hỗ trợ trả lời 3 câu hỏi quan trọng:

 • Mức độ hài lòng của khách hàng với các khía cạnh của sản phẩm/ dịch vụ nói riêng và mức độ hài lòng tổng thể nói chung hiện nay như thế nào?
 • Những nguyên nhân gì khiến khách hàng không còn hài lòng với công ty?
 • Công ty cần cải thiện những gì để nâng cao sự hài lòng của khách hàng?

Nhằm xây dựng công cụ đo lường sự hài lòng phù hợp với từng bối cảnh sản phẩm/ dịch vụ cụ thể, SOMI sẽ kết hợp cả phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Trong đó, các kỹ thuật nghiên cứu định tính như phỏng vấn nhóm hay phỏng vấn sâu sẽ được thực hiện trước nhằm khám phá các khía cạnh cụ thể của sự hài lòng ứng với mỗi công ty và kỹ thuật nghiên cứu định lượng thông qua khảo sát trên số lượng lớn các khách hàng sẽ được thực hiện sau nhằm lượng hóa các chỉ tiêu về sự hài lòng.

Tùy theo nhu cầu của quý công ty, SOMI có thể cung cấp dịch vụ đánh giá sự hài lòng tại 1 thời điểm nhất định hoặc theo dõi và đánh những thay đổi về sự hài lòng của khách hàng qua thời gian

-------------------------------------

     Hotline: 098 121 0977 (TS. Nguyễn Hoài  Nam) Email: namnh@domi.org.vn

 

 

 • Video Clip
  • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
  • Albert Antoine - Nhân sự trong chuyển đổi số
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao