BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Đánh giá mức độ nhận diện thương hiệu là chỉ tiêu quan trọng phản ánh hiệu quả của các chương trình quảng cáo, truyền thông và các chiến lược phát triển thương hiệu của công ty. Trước khi quan tâm đến việc khách hàng có cân nhắc lựa chọn sản phẩm, dịch vụ mà công ty cung cấp, doanh nghiệp cần đánh giá được  thương hiệu của doanh nghiệp có được khách hàng biết đến  hay không và ở mức độ nào?

Gói khảo sát đánh giá mức độ nhận diện thương hiệu do DOMI cung cấp sẽ hỗ trợ trả lời 3 câu hỏi quan trọng:

 • Bao nhiêu phần trăm khách hàng trên thị trường biết đến thương hiệu của doanh nghiệp?
 • Những gì họ biết và cảm nhận về thương hiệu có theo đúng hướng mà doanh nghiệp định hình từ ban đầu?
 • Doanh nghiệp cần cải thiện những gì để nâng cao mức độ nhận diện cho thương hiệu của mình và điều chỉnh để thương hiệu được nhận diện theo đúng hướng chiến lược mà doanh nghiệp định hình ban đầu ?

Nhằm khảo sát chính xác nhất mức độ nhận diện thương hiệu, DOMI sẽ kết hợp cả nghiên cứu định tính và định lượng. Trong đó, nghiên cứu định lượng sẽ được thực hiện trước nhằm đánh giá phần trăm khách hàng trên thị trường biết đến thương hiệu và nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn sâu sẽ được thực hiện sau nhằm tìm hiểu sâu hơn những gì khách hàng đã biết và cảm nhận về thương hiệu.

-------------------------------------

     Hotline: 098 121 0977 (TS. Nguyễn Hoài  Nam) Email: namnh@domi.org.vn

 

 

 

 • Video Clip
  • DOMI giới thiệu về sự phát triển của các tổ chức khoa học - công nghệ ngoài công lập ( Đơn vị 81)
  • HR Market Trend In Vietnam 2
  • Vietnam CEO Forum 2018  Chuyên đề 1 Đại cơn sóng công nghệ toàn cầu Cơ hội & thách thức
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao