BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO VỚI

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ HỌC VIỆN

(Tuyển sinh liên tục các lớp)

STT

KHÓA HỌC

ĐƠN VỊ CẤP CHỨNG CHỈ

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

1

Quản lý chất lượng bệnh viện

Đại học Y Hà Nội/

Đại học y tế công cộng

05 ngày

2

Quản lý bệnh viện

Đại học Y Hà Nội/

Đại học y tế công cộng

04 ngày

3

Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe bệnh viện

Đại học Y Hà Nội/

Đại học y tế công cộng

04 ngày

4

Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính

Học viện HC Quốc gia/

 Đại học Nội Vụ

60 ngày

5

Kỹ năng lãnh đạo cấp phòng

Học viện HC quốc gia/

Đại học Nội Vụ

05 ngày

6

Kế toán trưởng đơn vị nhà nước, Kế toán trưởng

Doanh nghiệp

Học viện tài chính

30 ngày

Chi tiết vui lòng liên hệ:

Ban đào tạo và hợp tác quốc tế - Viện Quản lý và phát triển năng lực tổ chức

Tầng 7 tòa nhà TOMECO 53 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 024 6253 4040 - 024 6260 2424

Chuyên viên điều phối : Ms Nguyễn Thị Thảo             Mb: 0981 126 755       Email: thaont@domi.org.vn

 • Video Clip
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
  • Quản trị doanh nghiệp ĐH Harvard Tập 1 Phần 1
  • DOMI giới thiệu về sự phát triển của các tổ chức khoa học - công nghệ ngoài công lập ( Đơn vị 81)
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao