BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG CÁC BỆNH VIỆN CƠ SỞ Y TẾ

Thời gian

Nội dung

Mục tiêu

Ngày thứ 1: 

 

Buổi  1

 • Tổng quan về ngành công tác xã hội và hoạt động CTXH trong lĩnh vực y tế trên thế giới và Việt Nam.
 • Vai trò và ý nghĩa của Công tác xã hội trong lĩnh vực y tế trên thế giới và Việt Nam
 • Chức năng, nhiệm vụ của Công tác xã hội trong bệnh viện, cơ sở y tế
 •  Tổ chức phòng CTXH trong bệnh viện
 • Tâm lý người bệnh
 • Một số test sàng lọc tâm lý: stress, lo âu, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ
 1. Trình bày vai trò và ý của của CTXH trong lĩnh vực y tế
 2. Mô tả được chức năng, nhiệm vụ của CTXH trong bệnh viện và các CSYT
 3. Trình bày được một số mô hình tổ chức phòng CTXH tại Việt Nam
 4. Trình bày được một số đặc điểm của tâm lý người bệnh
 5. Thực hiện được 1 số test sàng lọc tâm lý cơ

Buổi 2

 • Các kỹ năng của cán bộ làm công tác xã hội (gồm lý thuyết và thực hành):
 • Kỹ năng thông báo tin xấu
 • Kỹ năng làm việc với người bệnh/thân nhân đang đối mặt với mất mát, đau đớn

 

 1. Áp dụng được 1 số kỹ năng thông  báo tin xấu trong hoạt động CTXH tại bệnh viện
 2. Áp dung được 1 số kỹ năng làm việc với người bệnh/thân nhân đang đối mặt với mất mát, đau đớn

 

Ngày thứ 2: 

 

Buổi 3

 •  Các kỹ năng của cán bộ làm công tác xã hội (gồm lý thuyết và thực hành):
 • Kỹ năng giao tiếp cơ bản của cán bộ làm CTXH:
 • Làm quen và tạo mối quan hệ ban đầu
 • Kỹ năng quan sát
 • Kỹ năng đặt câu hỏi
 • Kỹ năng lắng nghe
 • Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ không lời

 

 1. Thực hiện được một số kỹ năng giao tiếp cơ bản của cán bộ CTXH

Buổi 4

 • Các kỹ năng của cán bộ làm công tác xã hội (tiếp)

+     Kỹ năng thấu cảm

 • Giới thiệu các giai đoạn thay đổi hành vi và kỹ thuật phỏng vấn tạo động lực
 1. Trình bày được mô hình các giai đoạn thay đổi hành
 2. Áp dụng được kỹ năng thấu cảm và phỏng vấn
 3. tạo động lực

Ngày thứ 3:   

 

Buổi 5

 • Các kỹ năng tham vấn của cán bộ làm công tác xã hội (gồm lý thuyết và thực hành):
 • Giới thiệu về tham vấn
 • Các kỹ năng tham vấn (cung cấp 1 số kỹ năng trong đó có kỹ năng thấu cảm):
  • Kỹ năng chú ý
  • Kỹ năng phản hồi cảm xúc
  • Kỹ năng diễn đạt
  • Kỹ năng tóm tắt
  • Kỹ năng im lặng
  • Kỹ năng chỉnh khung
  • Kỹ năng lựa theo sự phản kháng
  • Kỹ năng đối kháng
 1. Trình bày được khái niệm tham vấn.
 2. Áp dụng được 1 số kỹ năng tham vấn cơ bản trong hoạt động CTXH tại bệnh viện

 

Buổi 6

 • Các Kỹ năng của cán bộ làm công tác xã hội (tiếp)
 • Kỹ năng làm việc với các nhóm bệnh nhân khác nhau: trẻ em, người già, vị thành niên, người đồng giới, người bị bạo hành, người nhiễm HIV/AIDS…
 • Kỹ năng làm việc với nhân viên y tế; (bao gồm kỹ năng xử lý khủng hoàng trong công việc)

 

 1. Áp dụng được 1 số kỹ năng làm việc với các nhóm bệnh nhân khác nhau: trẻ em, người già, vị thành niên…
 2. Áp dụng được 1 số kỹ năng làm việc với NVYT

 

Ngày thứ 4:   

 

Buổi 7

 • Các Kỹ năng của cán bộ làm công tác xã hội (tiếp)
 • Tổ chức câu lạc bộ người bệnh, tổ chức các buổi nói chuyện với bệnh nhân & gia đình
 • Kỹ năng tìm kiếm/kêu gọi nguồn tài trợ
 1. Tổ chức được các CLB người bệnh, các buổi nói chuyện với người bệnh và gia đình
 2. Trình bày được một số cách để tìm kiếm/kêu
 3. Gọi nguồn tài trợ.

 

Buổi 8

 • Các Kỹ năng của cán bộ làm công tác xã hội (tiếp)
 • Kỹ năng truyền thông bệnh viện
 • Kỹ năng làm việc với truyền thông và xử trí  khủng hoảng truyền thông

 

 1. Trình bày được 1 số kỹ năng truyền thông tại bệnh viện
 2. Xây dựng được 1 nội dung truyền thông để đăng tải trên các website/fanpage…của bệnh viện
 3. Trình bày được các bước xử lý khủng hoảng truyền thông

 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ BỆNH VIỆN

Thời gian

Nội dung

Số tiết

Buổi 1

Tổng quan về quản lý bệnh viện

4

Buổi 2

Quản lý thông tin bệnh viện

4

Buổi 3

Lập kế hoạch bệnh viện

4

Buổi 4

Tổng quan về quản lý nhân lực BV và phân tích nhân lực

4

Buổi 5

Đánh giá nhân lực bệnh viện

4

Buổi 6

Người lãnh đạo: Phong cách và các kỹ năng

4

Buổi 7

Quản lý tài chính bệnh viện

4

Buổi 8

Giám sát và Đánh giá hoạt động bệnh viện

4

Buổi 9

Quản lý chất lượng bệnh viện

4

Buổi 10

Giao tiếp ứng xử trong bệnh viện

4

Tổng cộng

40

 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHÂT LƯỢNG BỆNH VIỆN

TT

Bài học/chủ đề

Thời gian học

L.thuyết

T.hành

Tổng

 1.  

Khai mạc, lượng gía đầu vào (có thể ko cần)

01

 

01

 1.  

Khái niệm về quản lý BV, khái niệm  chất lượng và quản lý chất lượng

01

 

01

 1.  

Quản lý chất lượng theo TQM, ISO và Accreditation

02

 

02

 1.  

Nguyên lý về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý chất lượng và xây dựng được một Hội đồng làm việc tại một số cơ sở y tế.

Một số vấn đề trong Thông tư 19/TT-BYT của Bộ Y tế

02

02

04

 1.  

a) Bảy bước của quản lý chất lượng trong BV:

-Lựa chọn chủ đề ưu tiên, xây dựng chính sách chất lượng.

-Mô tả thực trạng chủ đề ưu tiên, xác định vấn đề tồn tại ưu tiên, phân tích SWOT và xây dựng mục tiêu

-Tìm nguyên nhân của Vấn đề tồn tại ưu tiên bằng kĩ thuật Ishikawa diagram và Tương quan đơn biến.

- Xác định giải pháp và phương pháp thực hiện bằng kĩ thuật Countermeasure Matrix

- Xây dựng kế hoạch chất lượng

- Kiểm định kết quả (Result)

-Chuẩn hóa quy trình (Standardization)

b)Ứng dụng 84 tiêu chí của Bộ Y tế nâng cao chất lượng BV

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

20

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 1.  

Lượng giá đầu ra và tổng kết khóa học

02

 

02

 1.  

Cộng

16

(40%)

24

(60%)

40

(100%)

 

 

 

 • Video Clip
  • DOMI giới thiệu về sự phát triển của các tổ chức khoa học - công nghệ ngoài công lập ( Đơn vị 81)
  • Albert Antoine - Nhân sự trong chuyển đổi số
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38947
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao