BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

 

DANH SÁCH MỘT SỐ  DỰ ÁN XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG THEO

NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2013 VÀ THÔNG TƯ 17/2015/TT-BLĐTB&XH

STT

Tên dự án

Tên chủ đầu tư

Tên gói thầu

1

Dự án xây dựng thang bảng lương quy chế trả lương và phương án chuyển xếp lương theo thông tư 17/2015 cho Tông công ty Phát triển Nhà và Đô thị

HUD

Xây dựng thang bảng lương quy chế trả lương và phương án chuyển xếp lương theo NĐ 49/2015, thông tư 17/2015

2

Dự án xây dựng thang bảng lương quy chế trả lương và phương án chuyển xếp lương theo thông tư 17/2015 cho Tông công ty MTV Nước sạch Hà Nội

HAWACO

Xây dựng thang bảng lương quy chế trả lương và phương án chuyển xếp lương theo NĐ 49/2015, thông tư 17/2015

3

Dự án xây dựng thang bảng lương quy chế trả lương và phương án chuyển xếp lương theo thông tư 17/2015 cho Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội

CVCX

Xây dựng thang bảng lương quy chế trả lương và phương án chuyển xếp lương theo NĐ 49/2015, thông tư 17/2015

4

Dự án xây dựng thang bảng lương quy chế trả lương và phương án chuyển xếp lương theo thông tư 17/2015 cho Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất

CVTN

Xây dựng thang bảng lương quy chế trả lương và phương án chuyển xếp lương theo NĐ 49/2015, thông tư 17/2015

5

Dự án xây dựng thang bảng lương quy chế trả lương và phương án chuyển xếp lương theo thông tư 17/2015 cho Công ty TNHH MTV Vườn Thú Hà Nội

Vườn Thú

Xây dựng thang bảng lương quy chế trả lương và phương án chuyển xếp lương theo NĐ 49/2015, thông tư 17/2015 và Nghị định 51,52,53/2016

6

Dự án xây dựng thang bảng lương quy chế trả lương và phương án chuyển xếp lương theo thông tư 17/2015 cho Công ty TNHH MTV Hồ Tây

Hồ Tây

Xây dựng thang bảng lương quy chế trả lương và phương án chuyển xếp lương theo NĐ 49/2015, thông tư 17/2015 và Nghị định 51,52,53/2016

7

Dự án xây dựng thang bảng lương quy chế trả lương và phương án chuyển xếp lương theo thông tư 17/2015 cho Công ty CP cảng Vũng Áng Việt Lào

VLA

Xây dựng thang bảng lương quy chế trả lương và phương án chuyển xếp lương theo NĐ 49/2015, thông tư 17/2015 và Nghị định 51,52,53/2016

8

Dự án xây dựng thang bảng lương quy chế trả lương và phương án chuyển xếp lương theo thông tư 17/2015 cho Nhà xuất bản Hà Nội

NXB

Xây dựng thang bảng lương quy chế trả lương và phương án chuyển xếp lương theo NĐ 49/2015, thông tư 17/2015 và Nghị định 51,52,53/2016

9

Dự án xây dựng thang bảng lương quy chế trả lương và phương án chuyển xếp lương theo thông tư 17/2015 cho Công ty TNHH MTV Cảng Nghệ Tĩnh

NTP

Xây dựng thang bảng lương quy chế trả lương và phương án chuyển xếp lương theo NĐ 49/2015, thông tư 17/2015 và Nghị định 51,52,53/2016

10

Dự án xây dựng thang bảng lương quy chế trả lương và phương án chuyển xếp lương theo thông tư 17/2015 cho Công ty CP Công trình giao thông 3

GT3

Xây dựng thang bảng lương quy chế trả lương và phương án chuyển xếp lương theo NĐ 49/2015, thông tư 17/2015 và Nghị định 51,52,53/2016

11

Dự án xây dựng thang bảng lương quy chế trả lương và phương án chuyển xếp lương theo thông tư 17/2015 cho Công ty CP cấp nước Điện Biên

DIWACO

Xây dựng thang bảng lương quy chế trả lương và phương án chuyển xếp lương theo NĐ 49/2015, thông tư 17/2015 và Nghị định 51,52,53/2016

12

Dự án xây dựng thang bảng lương quy chế trả lương và phương án chuyển xếp lương theo thông tư 17/2015 cho Công ty CP cấp nước Hà Tĩnh

HAWASU

Xây dựng thang bảng lương quy chế trả lương và phương án chuyển xếp lương theo NĐ 49/2015, thông tư 17/2015 và Nghị định 51,52,53/2016

13

Dự án xây dựng thang bảng lương quy chế trả lương và phương án chuyển xếp lương theo thông tư 17/2015 cho Công ty An Phú

CNQN, HT, BNH

Xây dựng thang bảng lương quy chế trả lương và phương án chuyển xếp lương theo NĐ 49/2015, thông tư 17/2015

14

Dự án xây dựng thang bảng lương quy chế trả lương và phương án chuyển xếp lương Công ty CP cấp nước Quảng Ngãi

Công ty CP cấp nước Quảng Ngãi

Xây dựng thang bảng lương quy chế trả lương và phương án chuyển xếp lương theo NĐ 49/2015, thông tư 17/2015 và Nghị định 51,52,53/2016

15

Dự án xây dựng thang bảng lương quy chế trả lương và phương án chuyển xếp lương Công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà: Bắc Hưng Hải

Bắc Nam Hà: Bắc Hưng Hải

Xây dựng thang bảng lương quy chế trả lương và phương án chuyển xếp lương theo NĐ 49/2015, thông tư 17/2015 và Nghị định 51,52,53/2016

 

MỘT SỐ DỰ ÁN TƯ VẤN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

NGHIÊN CỨU TIÊU BIỂU DO CÁC CHUYÊN GIA DOMI THỰC HIỆN

STT

Tên dự án

Tên chủ đầu tư

Tên gói thầu

1

Dự án Hoàn thiện hệ thống Quản trị nhân sự cho Công ty cổ phần KOWIL FASHION

Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thái

Xây dựng Bản MTCV và đánh giá Kết quả thực hiện công việc và hệ thống trả lương

2

Dự án Hoàn thiện hệ thống Quản trị nhân sự cho Công ty cổ phần SX-TM XNK Bình Minh (nhãn hàng thơi trang công sở Emspo)

Công ty cổ phần SX-TM XNK Bình Minh

Hoàn thiện Hệ thống Quản trị nhân sự

3

Dự án Hoàn thiện hệ thống Quản trị nhân sự cho Công ty cổ phần Truyền thông đa phương tiện Multimedia

Công ty cổ phần Truyền thông đa phương tiện Multimedia

Hoàn thiện Hệ thống Quản trị nhân sự

4

Dự án tái cấu trúc theo 7 tiêu chí của giải thưởng chất lượng Quốc gia; Xây dựng hồ sơ tham dự giải thưởng chất lượng Quốc gia cho công ty Cơ điện Toàn Cầu (TOMECO).

Công ty Cổ phần TOMECO

Tái cấu trúc bộ máy theo 7 tiêu chí của Giải thưởng chất lượng Quốc Gia.

5

Dự án “Hoàn thiện hệ thống quản trị nguồn nhân lực và ứng dụng các công cụ quản lý cho Truyền hình cáp Hà Nội”

Truyền hình cáp Hà Nội (BTS)

Hoàn thiện cấu trúc bộ máy và xây dựng hệ thống các văn bản quản lý, quản trị nguồn nhân lực

6

Dự án hoàn thiện hệ thống quản trị nhân sự cho 3 Văn phòng khu vực thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines

3 văn phòng khu vực (Bắc, Trung , Nam)

Xây dựng, phát triển hệ thống quản trị nhân sự.

7

Dự án Hoàn thiện hệ thống quản trị nguồn nhân lực cho Công ty TNHH An Khang

Công ty Cổ phần  AN KHANG

Hoàn thiện Hệ thống Quản trị nhân sự

8

Dự án Hoàn thiện hệ thống quản trị nguồn nhân lực cho công ty VPP Hồng Hà

VPP Hồng Hà

Hoàn thiện Hệ thống Quản trị nhân sự

9

Dự án Hoàn thiện hệ thống quản trị nguồn nhân lực cho cảng Hà Nội

Cảng Hà Nội

Hoàn thiện Hệ thống Quản trị nhân sự

10

Dự án Hoàn thiện hệ thống quản trị nguồn nhân lực cho tập đoàn TMS

Tập đoàn TMS

Hoàn thiện Hệ thống Quản trị nhân sự

11

Dự án xây dựng cơ sử dữ liệu và giải pháp truyền thông hiệu quả cho Công ty CP PB và Hóa chất Dầu khí Miền bắc (PVFCCo)

PVFCCo North

Xây dựng cơ sở dữ liệu và các giải pháp truyền thông

12

Dự án Hoàn thiện hệ thống quản trị nguồn nhân lực cho tập đoàn TMS

Tập đoàn TMS

Hoàn thiện Hệ thống Quản trị nhân sự

13

Dự án Hoàn thiện hệ thống quản trị nguồn nhân lực  Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Việt Hà

Việt Hà

Hoàn thiện Hệ thống Quản trị nhân sự

14

Dự án Hoàn thiện hệ thống quản trị nguồn nhân lực cho VP hàng không VietjetAir

VietjetAir

Hoàn thiện Hệ thống Quản trị nhân sự

15

Dự án Hoàn thiện hệ thống quản trị nguồn nhân lực cho Công ty Cổ phần Ngân Sơn, tiền thân là Công ty Nguyên liệu thuốc lá miền Bắc

Ngân Sơn

Hoàn thiện Hệ thống Quản trị nhân sự

16

Dự án Hoàn thiện hệ thống quản trị nguồn nhân lực cho Công ty Cổ phần dệt Đông Quang

Đông Quang

Hoàn thiện Hệ thống Quản trị nhân sự

17

Dự án Hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Cục nuôi trồng Thủy sản (DoA)

Ban quản lý dự án Hợp phần STOFA

Hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

18

Dự án “Khảo sát đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động luật sư, nhu cầu của xã hội đối với dịch vụ pháp lý của luật sư và định hướng phát triển nghề luật sư ở Việt Nam”

Ban Quản lý và Điều phối Dự án DANIDA

Khảo sát đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động luật sư, nhu cầu của xã hội đối với dịch vụ pháp lý của luật sư và định hướng phát triển nghề luật sư ở Việt Nam

19

Dự án Nâng cao chất lượng Nguồn nhân lực cho hệ thống Truyền Máu tại Việt Nam

WHO + Viện Huyết học và Truyền máu TW

Xây dựng, phát triển hệ thống quản trị nhân sự.

20

 Dự án khảo sát và xây dựng báo cáo về vai trò của Luật sư trong các hoạt động tố tụng tại Việt Nam

Bộ tư pháp

Khảo sát đánh giá thực trạng tham gia các hoạt động tố tụng của Luật sư.

21

Khảo sát đánh giá thực trạng về tổ chức và hệ thống quản trị nhân lực theo khung HICD tại Viện Nghiên cứu Lập pháp

Quỹ hỗ trợ hoạt động Lập pháp của Hoa Kỳ (USAID)

Đánh giá thực trạng đề xuất mô hình hoạt động và các biện pháp nhằm nâng cao năng lực tổ chức.

22

Dự án Xây dựng Kế hoạch phát triển và quản lý NNL cho Văn phòng Bộ NN&PTNT (MAO)

Ban quản lý dự án Hợp phần STOFA

Xây dựng Kế hoạch phát triển và quản lý nguồn Nhân lực.

23

Dự án “Tăng cường tỉ lệ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo”

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam

Hoạt động nghiên cứu, đánh giá văn bản và khảo sát thực địa nhằm tăng tỷ lệ nữ lãnh đạo trong các bộ, ban, ngành.

 
 • Video Clip
  • HR Market Trend In Vietnam 2
  • Quản trị doanh nghiệp ĐH Harvard Tập 1 Phần 1
  • DOMI giới thiệu về sự phát triển của các tổ chức khoa học - công nghệ ngoài công lập ( Đơn vị 81)
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao