BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Vietnam Union of Science and Technology Associations (VUSTA)

Organizational Capacity Development and Management Institute (DOMI)

 

Organizational Capacity Development and Management Institute (DOMI) is an organization directly under the Vietnam Union of Science and Technology Associations (VUSTA) with a registration number A – 1005 permit issued by the Ministry of Science and Technology of Vietnam. DOMI's key work areas are:

Consultancy

      DOMI provides high quality research and technology transfer services in the field of management science, including sub-field of organizational development and development programs evaluation;

   DOMI provides quality consultancy services in the specialized area of human resource management for public organizations and private businesses regarding the recruitment process, scope of work development, performance management and evaluation, salary and benefit policy development, etc.

Training and international cooperation

     DOMI provides quality training programs that aim to improve management capacity of our clients. Our training programs are highly practical and innovative to ensure high success rate of our clients' application in their daily operation and management of their organizations.

    DOMI cooperates with businesses, universities and development organizations within and outside Vietnam to organize practical training and study tour programs in the areas of management, including organizational development.

   DOMI provides consulting services in the areas of development of manpower training programs and international educational exchange for organizations and universities in Vietnam and abroad.

Research and publication

   DOMI conducts research in the field of management science and technology, including policy and organizational development.

--------------------------------------------------------

Viện Quản lý và Phát triển năng lực Tổ chức (DOMI) là một tố chức trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được Bộ khoa học và Công nghệ cấp giấy phép hoạt động khoa học công nghệ số A – 1005. DOMI hoạt động trong các lĩnh vực sau:

Tư  vấn

DOMI cung cấp các dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quản lý và phát triển năng lực của tổ chức;

Hoàn thiện hệ thống quản trị nguồn nhân lực của tổ chức, doanh nghiệp thông qua việc tư vấn, chuyển giao phương pháp, công cụ: Tuyển dụng và đánh giá ứng viên; Xây dựng hệ thống bản mô tả công việc; Hệ thống đánh giá giá trị công việc; Hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc; Thiết kế hệ thống lương, thưởng và chế độ đãi ngộ…

Đào tạo và hợp tác quốc tế

Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản lý, đảm bảo tính thực tiễn, sáng tạo và ứng dụng hiệu quả vào công tác quản trị, điều hành của các tổ chức, doanh nghiệp

Hợp tác với các tổ chức phát triển, các doanh nghiệp, các trường đại học trong và ngoài nước  tổ chức các chương trình tham quan và học tập (study tour) mang tính ứng dụng cao về công tác quản lý và phát triển tổ chức.

Thẩm định và lựa chọn các chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế để xây dựng các chương trình trao đổi giáo dục, phát triển nguốn nhân lực quản lý tại Việt Nam.

 Nghiên cứu & ứng dụng

Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ quản lý hiện đại, các chuẩn mực quản lý quốc tế và các lĩnh vực ảnh hưởng đến năng lực hoạt động của tổ chức, các chính sách quản lý kinh tế xã hội, phát triển nguồn nhân lực.

Xây dựng và Phát triển và các công cụ ( phần mềm, giải pháp hữu ích) trong hoạt động quản lý tổ chức.

Triển khai thực hiện và tham gia các đề tài, dự án thuộc các chương trình nâng cao năng lực quản lý thuộc các bộ, ngành theo chương trình tài trợ của các tổ chức quốc tế và ngân sách nhà nước.

---------------------

Dịch vụ tư vấn pháp luật về lao động và quan hệ lao động - Văn phòng luật sư DOMI

Tư vấn pháp luật về lao động, quan hệ lao động..;

Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động (hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo vụ việc);

Tư vấn quản lý lao động, xây dựng nội quy, quy chế nội bộ Doanh nghiệp;

Tư vấn xử lý kỷ luật lao động;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong quan hệ lao động;

Tư vấn giải quyết chế độ cho người lao động và các nội dung khác có liên quan.

--------------------------------

Dịch vụ hỗ trợ các hoạt động kế toán trong doanh nghiệp.

Quyết toán thuế trọn gói cho doanh nghiệp (bao gồm các buổi làm việc trực tiếp với cơ quan thuế).

        Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy và quy trình làm việc cho phòng kế toán.

        Hợp nhất 2 hệ thống sổ sách (nội bộ và báo cáo thuế) cho đơn vị.

 

 

 • Video Clip
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
  • HR Market Trend In Vietnam 2
  • Albert Antoine - Nhân sự trong chuyển đổi số
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao