BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Công văn trả lời khách hàng về đóng BHXH từ 1.1.2018 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam

(Cập nhật: 3/23/2018 2:41:29 PM)

Giải đáp thắc mắc của khách hàng xung quang việc đóng BHXH theo quy định của pháp luật

   Số:      /TV-DOMI

  V/v giải đáp những thắc mắc

trong việc đóng BHXH năm 2018

Kính gửi: Hội đồng xây dựng thang, bảng lương

Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam

Viện Quản lý và Phát triển Năng lực Tổ chức (DOMI) cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Dựa trên những thông tin mà Quý Công ty cung cấp, chúng tôi thấu hiểu những vấn đề mà Quý Công ty đang quan tâm trong việc đóng BHXH năm 2018. Để làm rõ hơn vấn đề đóng BHXH năm 2018, tư vấn xin phúc đáp lại một số nội dung như sau:

Hiện nay, tiền lương phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và được hướng dẫn trong Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc và Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Cụ thể các nội dung đóng BHXH năm 2018 đã được quy định rõ tại khoản 2 điều 30 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH: “Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.”

Nghĩa là, từ 01/01/2018 trở đi tiền lương tháng đóng BHXH sẽ bao gồm:

1. Mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

2. Phụ cấp lương, ghi các khoản phụ cấp lương mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:

a) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

3. Các khoản bổ sung khác, ghi các khoản bổ sung mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:

a) Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Và không bao gồm:

1.Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

2.Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

3.Các chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác.

Như vậy, căn cứ theo quy định hiện hành thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm tất cả các khoản phụ cấp, khoản bổ sung khác mà chỉ là một số khoản có thể xác định được trước và cố định hàng tháng. Nói cách khác, tiền lương tháng đóng BHXH không phải là toàn bộ thu nhập của người lao động. Tuy nhiên, việc giữ nguyên mức đóng BHXH theo hệ số lương hiện tại còn tùy thuộc vào hệ thống thang bảng lương và quy chế trả lương hiện có của doanh nghiệp.

Theo quy định của Pháp luật, tiền lương và tiền thưởng là khoản thu nhập của người lao động xuất phát từ hai nguồn khác nhau. Tiền lương được chi trả từ quỹ tiền lương kế hoạch và đó là chi phí của doanh nghiệp; tiền thưởng được chi trả từ quỹ khen thưởng phúc lợi, trích lại từ lợi nhuận của doanh nghiệp và khoản này tối đa bằng 03 tháng tiền lương thực hiện. Chính vì vậy, hai khoản này bản chất là khác nhau và không thể đơn thuần chuyển tên gọi lương năng suất thành thưởng năng suất  mà cần có phương án xử lý sao cho phù hợp với quy định của pháp luật và giảm chi phí đóng BHXH, điều này sẽ được làm rõ hơn trong buổi trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp.

Trên đây là một số ý kiến của DOMI về những quan tâm của doanh nghiệp trong việc đóng BHXH năm 2018. Quan điểm này dựa trên toàn bộ thông tin tài liệu mà chúng tôi đã nhận được từ phía Công ty.

Một lần nữa DOMI xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác từ phía Quý Công ty trong thời gian tới.

          Trân trọng!          

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

              KT. VIỆN TRƯỞNG

              PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

            Vũ Hồng Ngọc

 

(Ban tư vấn)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • DOMI giới thiệu về sự phát triển của các tổ chức khoa học - công nghệ ngoài công lập ( Đơn vị 81)
  • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
  • HR Market Trend In Vietnam 2
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao