BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Tư vấn xây dựng Hệ thống thang bảng lương và quy chế trả lương cho công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Nghệ An

(Cập nhật: 4/3/2017 10:00:08 AM)

Với kinh nghiệm tư vấn xây dựng thang bảng lương cho hơn 40 doanh nghiệp trên địa bàn cả nước trong năm 2016, việc triển khai dự án tư vấn cho công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Nghệ An tiếp tục nối dài thêm danh sách khách hàng đã sử dụng dịch vụ tư vấn của DOMI trong thời gian vừa qua.

Tiếp nối thành công của các dự án tư vấn xây dựng thang bảng lương và quy chế trả lương cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cảng biển và đóng tàu tại miền Trung. Cuối tháng 3/2017 Viện quản lý và Phát triển năng lực tổ chức (DOMI) tiếp tục hợp tác triển khai hoạt động tư vấn xây dựng thang bảng lương và chuyển xếp lương cho người lao động tại công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Nghệ An. Nội dung công việc và các sản phẩm đầu ra:

Nội dung công việc

Sản phẩm đầu ra

Khảo sát (công việc và tiêu chuẩn công việc), nghiên cứu, phân tích hệ thống hiện hành và xây dựng báo cáo chốt số lượng chức danh

Báo cáo chốt chức danh và các đề xuất, kiến nghị.

Thiết kế cấu trúc phân hạng chức danh

Tài liệu hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn chức danh và tiêu chuẩn chức danh của toàn bộ chức danh trong công ty;

Xây dựng bộ công cụ đánh giá giá trị công việc;

Đánh giá xác định mức độ phức tạp của công việc và hướng dẫn thực hiện;

Hệ thống điểm đánh giá cho từng chức danh.

Tài liệu hướng dẫn đánh giá giá trị công việc và kết quả đánh giá giá trị công việc cho các chức danh

Thiết kế hệ thống thang bảng lương theo chức danh làm cơ sở đóng hưởng BHXH, BHYT, thực hiện chế độ đối với người lao động theo quy định của Pháp luật

Hệ thống thang bảng lương theo Nghị định số 49, Thông tư 17 và NĐ sô 53

Hướng dẫn chuyển xếp lương cố định

Quy đinh chuyển xếp theo Nghị định số 49,  Thông tư 17 và NĐ sô 53

Phối hợp với khách hàng trong việc đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương với cơ quan quản lý Nhà nước

Thang lương, bảng lương, phụ cấp lương theo Nghị định số 49 và Thông tư 17, NĐ sô 53.

Hai bên cam kết phối hợp để thực hiện đầy đủ các nội dung công việc đảm bảo đúng tiến độ, chất lương các nội dung công việc đã đề ra.

Với kinh nghiệm tư vấn xây dựng thang bảng lương cho hơn 40 doanh nghiệp trong năm 2016 việc triển khai dự án tư vấn cho cho công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Nghệ An tiếp tục nối dài thêm danh sách khách hàng đã sử dụng dịch vụ tư vấn của DOMI trong thời gian vừa qua.

 

(Ban tư vấn)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • DOMI giới thiệu về sự phát triển của các tổ chức khoa học - công nghệ ngoài công lập ( Đơn vị 81)
  • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
  • Vietnam CEO Forum 2018  Chuyên đề 1 Đại cơn sóng công nghệ toàn cầu Cơ hội & thách thức
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao