BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Chuyển giao sản phẩm tư vấn tại Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên

(Cập nhật: 9/18/2016 2:07:15 PM)

Viện Quản lý và Phát triển Năng lực Tổ chức (DOMI) chuyển giao sản phẩm tư vấn Xây dựng thang, bảng lương và chuyển xếp lương tại Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên

Tiếp theo những thành công của các Dự án tư vấn Xây dựng thang bảng lương và chuyển xếp lương tại các Công ty Cấp thoát nước, mới đây Viện Quản lý và Phát triển Năng lực Tổ chức (DOMI) đã tiến hành chuyển giao sản phẩm tư vấn Xây dựng thang bảng lương và chuyển xếp lương tại Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên.

Tham dự buổi chuyển giao có Đại diện Ban lãnh đạo Công ty, Trưởng các phòng ban và các chức danh có liên quan


Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên đánh giá cao sản phẩm Tư vấn Xây dựng thang bảng lương và chuyển xếp lương của DOMI và quá trình nhận bàn giao sản phẩm tư vấn đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

(DOMI)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
  • HR Market Trend In Vietnam 2
  • Quản trị doanh nghiệp ĐH Harvard Tập 1 Phần 1
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao