BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Viện DOMI triển khai Dự án xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và phương án chuyển xếp lương tại Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị (HUD)

(Cập nhật: 4/8/2017 3:26:57 PM)

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-TCNS ngày 12/11/2015 của lãnh đạo Tổng công ty. Ngày 16/11/2015, tại Trụ sở Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị truyền thông về Dự án xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và phương án chuyển xếp lương tại Công ty mẹ - Tổng công ty do đơn vị tư vấn - Viện quản lý và Phát triển năng lực tổ chức DOMI- phối hợp thực hiện.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Hội đồng thành viên Tổng công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Chánh văn phòng Đảng ủy, Bí thư Đoàn TN, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chuyên môn, giám đốc các Chi nhánh, Giám đốc Ban QLDA, Chủ tịch các công đoàn cơ sở thuộc Công ty mẹ - Tổng công ty; Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận tổ chức nhân sự các công ty con (khu vực phía Bắc).

Phát biểu với Hội nghị, ông Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty cho biết: Thang lương, bảng lương áp dụng đối với người lao động được xây dựng trên cơ sở đánh giá độ phức tạp công việc của lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, lao động chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ và lao động quản lý; Việc chuyển xếp lương từ thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định sang thang lương, bảng lương do đơn vị tự xây dựng phải căn cứ vào chức danh, công việc người lao động đảm nhận. 

 

Chủ tịch HĐTV mong muốn sự nhóm chuyên gia tư vấn Domi với bộ phận chuyên môn nghiệp vụ sẽ hợp tác chặt chẽ để Dự án thực hiện đúng nội dung yêu cầu và đảm bảo tiến độ đề ra. Ông Nghiêm Văn Bang cũng yêu cầu Hội đồng xây dựng thang bảng lương Tổng công ty HUD và đơn vị tư vấn Domi khi xây dựng tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng thang lương, bảng lương và phụ cấp lương cần tính toán để gắn liền với mô hình Tổng công ty sau khi cổ phần hóa .

Hội nghị đã nghe ông Vũ Hồng Ngọc – Phó Viện trưởng, trưởng nhóm chuyên gia Tư vấn Domi tham dự và giới thiệu về Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương như: doanh nghiệp được quyền tự xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương… của mình cho việc tuyển dụng lao động, sử dụng lao động, làm căn cứ để  thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và để trả lương cho người lao động; nguyên tắc chung để xây dựng thang lương, bảng lương là trên cơ sở đánh giá độ phức tạp công việc của các loại lao động, phải xác định quan hệ mức lương thấp nhất, trung bình, cao nhất và đảm bảo các nguyên tắc trong Nghị định 49/2013/NĐ-CP; đảm bảo công khai minh bạch, có sự trao đổi, thống nhất.

Trước đó, Tổng công ty đã thành lập Hội đồng xây dựng thang lương, bảng lương Tổng công ty HUD để triển khai xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định tại Thông tư 17. Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng, phương án chuyển xếp lương của Tổng công ty hoàn thành trước ngày 31/12/2015 để áp dụng vào ngày 01/01/2016.

 

(hud.com.vn)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • HR Market Trend In Vietnam 2
  • Albert Antoine - Nhân sự trong chuyển đổi số
  • Quản trị doanh nghiệp ĐH Harvard Tập 1 Phần 1
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao