BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Khởi động dự án: Xây dựng thang bảng lương và chuyển xếp lương cho người lao động tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà (HUD2)

(Cập nhật: 11/10/2017 10:01:51 AM)

Tiếp nối thành công hoạt động tư vấn Xây dựng thang, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương cho người lao động tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị (HUD), vừa qua Viện Quản lý và Phát triển năng lực tổ chức (DOMI) tiếp tục triển khai hoạt động tư vấn tại HUD2 công ty thành viên của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị (HUD).

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 tiền thân là Xí nghiệp Kinh doanh phát triển nhà trực thuộc Công ty phát triển nhà và đô thị được thành lập theo Quyết định số 1124/QĐ-BXD ngày 05/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Đến năm 2004, Công ty Đầu tư phát triển nhà số 2 chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức cổ phần kể từ ngày 01/10/2004 theo quyết định số 1293/QĐ-BXD ngày 12/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng với vốn điều lệ là 24 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ vốn góp của Tổng công ty HUD là 70%. Tại thời điểm 31/12/2015, vốn điều lệ của Công ty là 89,623 tỷ đồng, vốn góp của Tổng công ty HUD là 51%.

Với hiện trạng mô hình tổ chức, sử dụng lao động như hiện nay việc xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 cần hướng đến các nguyên tắc đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong trả lương, trong việc xác định mức lương, cấu trúc thang bảng lương và tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

Tại buổi khỏi động dự án các cán bộ, chuyên gia của Viện DOMI đã giới thiệu khái quát những văn bản pháp luật cần tuân thủ trong quá trình xây dựng thang bảng lương và chuyển xếp lương cho người lao động tại công ty. Đồng thời chia sẽ những kinh nghiệp qua hoạt động tư vấn cho gần 70 doanh nghiệp trong thời gian vừa qua.

Cũng trong chương trình này bộ công cụ khảo sát thông tin về công việc và tiêu chuẩn chức danh cũng được giới thiệu nhằm làm rõ mục đích, ý nghĩa, phương pháp điền các bảng hỏi. Đây là nguồn thông tin quan trọng để tiến hành phân tích công việc và triển khai các kỹ thuật đánh giá giá trị công việc tiếp theo

MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI CÔNG VIỆC

Mục tiêu

Mục tiêu của Dự án tư vấn nhằm Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chức danh làm cơ sở cho việc đánh giá giá trị công việc, xây dựng hệ thống lương thưởng, đảm bảo các yêu cầu sau:

-          Thích ứng với chiến lược phát triển và triết lý hoạt động của Doanh nghiệp. Các sản phẩm tư vấn được xây dựng phục vụ cho việc đạt được các mục tiêu trong chiến lược phát triển của Doanh nghiệp;

-          Hiện đại, rõ ràng, ổn định, dễ vận dụng trong toàn Công ty, đúng pháp luật, có khả năng thu hút, duy trì, thúc đẩy nguồn nhân lực hoạt động hiệu quả;

-          Dễ dàng tích hợp với các đặc thù khác của Doanh nghiệp đồng thời tạo ra sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh.

Phạm vi công việc

-          Khảo sát đánh giá thực trạng hệ thống quản trị nguồn nhân lực và các vấn đề có liên quan;

-          Xây dựng hệ thống bản mô tả công việc;

-          Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chức danh;

-          Đánh giá giá trị công việc;

-          Thiết kế thang, bảng lương theo kết quả đánh giá giá trị công việc;

-          Xây dựng bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công việc;

-          Xây dựng quy chế trả lương và các chính sách thưởng.

SẢN PHẨM ĐẦU RA CỦA DỊCH VỤ TƯ VẤN

Sản phẩm của Dự án tư vấn bao gồm:

-          Báo cáo khảo sát và chốt danh sách chức danh;

-          Hệ thống chức danh và Hệ thống bản mô tả công việc;

-          Hệ thống tiêu chuẩn chức danh;

-          Bảng điểm đánh giá giá trị công việc.

-          Thang, bảng lương đánh giá giá trị công việc;

-          Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công việc;

-          Quy chế lương, thưởng.

Nhà tư vấn sẽ chuyển giao toàn bộ sản phẩm tư vấn bao gồm các công cụ, biểu mẫu... và hỗ trợ đào tạo các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc vận hành hệ thống mới.

Kết thúc buôi khởi động, Lãnh đạo công ty cũng đã có những trao đổi thắng thắn và tâm huyết với các chuyên gia của viện DOMI và hy vọng Dự án tư vấn sẽ được triển khai đúng chất lượng và tiến độ như đã cam kết.

 

 

(DOMI)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Quản trị doanh nghiệp ĐH Harvard Tập 1 Phần 1
  • Vietnam CEO Forum 2018  Chuyên đề 1 Đại cơn sóng công nghệ toàn cầu Cơ hội & thách thức
  • DOMI giới thiệu về sự phát triển của các tổ chức khoa học - công nghệ ngoài công lập ( Đơn vị 81)
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao