BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Tư 1/01/2018 những khoản phụ cấp lương và các khoản bổ sung gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động và có tính biến động thì sẽ không tính đóng BHXH.

(Cập nhật: 9/26/2017 11:10:51 AM)

Trước những quy định về thay đổi việc đóng BHXH bắt buộc cho năm 2018 hàng loạt các Doanh nghiệp hoang mang khi tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội đều thấy kết quả “Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi đóng BHXH dựa trên tổng thu nhập”.

Viện DOMI triển khai dự án tư vấn xây dựng thảng bảng lương và xếp chuyển lương cho NLĐ tại Công ty Nước sạch Hà Nội

Với thông tin này một số Doanh nghiệp cho biết: “Nếu quy định mức đóng BHXH dựa trên tổng thu nhập thì Doanh nghiệp chúng tôi sẽ không đủ khả năng chi trả cho bảo hiểm mà chỉ còn đường đóng cửa”. Bên cạnh đó, một số Doanh nghiệp Nhà nước lại đặt câu hỏi: “Nếu đóng BHXH trên tổng thu nhập thì việc xây dựng hệ thống thang, bảng lương theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP và thông tư 17/2015 còn ý nghĩa không?”. Nhiều cá nhân, đơn vị hoang mang suy nghĩ: “Nếu đóng BHXH dựa trên tổng thu nhập thì BHXH lấy cơ sở đâu để thu phần lương bổ sung của các Doanh nghiệp?”.

Tuy nhiên, căn cứ vào các quy định của pháp luật và thực tiễn triển khai các dự án xây dựng thang bảng lương tại doanh nghiệp thời gian vừa qua chúng tôi nhận thấy cách hiểu “các khoản bổ sung” là gộp tất cả thành “tổng thu nhập” của người lao động để đóng BHXH là chưa đúng với quy định của pháp luật vì những lý do sau:

Hiện nay, tiền lương phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và được hướng dẫn trong Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc và Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Trong Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, được hướng dẫn rất rõ, theo đó: Không phải tất cả các khoản phụ cấp lương và tất cả các khoản bổ sung khác đều làm căn cứ tính đóng BHXH từ ngày 01/01/2018 hay nói cách khác thông tin từ ngày 01/01/2018 đóng BHXH dựa trên tổng thu nhập là thông tin chưa chính xác. Mà thực tế chỉ đóng trên mức lương, một số khoản phụ cấp lương và một số khoản bổ sung khác”.

Về những khoản bổ sung và khoản phụ cấp sẽ được tính đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/2018, đã được quy định rõ tại Điều 30 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH. Theo đó, chỉ những khoản phụ cấp lương và các khoản bổ sung xác định được cùng mức lương, có tính thường xuyên và ổn định sẽ được tính đóng BHXH. Còn những khoản phụ cấp lương và các khoản bổ sung gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động và có tính biến động thì sẽ không tính đóng BHXH.

Viện DOMI triển khai hoạt động xây dựng thang bảng lương và xếp chuyển lương tại Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị (HUD)      

Như vậy, chỉ với nội dung quy định này có thể khẳng định các khoản lương bổ sung từ đánh giá kết quả thực hiện công việc của người lao động hàng tháng sẽ không được xác định là các “khoản bổ sung khác” và không tính là thu nhập đóng bảo hiểm xã hội như cách hiểu trước đây của đa số Doanh nghiệp.

Việc xác định rõ các quy định này cũng như thống nhất cách hiểu về “các khoản bổ sung khác” sẽ giúp cho các Doanh nghiệp nhận định rõ vấn đề đóng BHXH trong năm 2018, đồng thời khẳng định việc rà soát, xây dựng hệ thống thang, bảng lương theo NĐ 49/2013/NĐ-CP và hàng loạt các văn bản pháp luật có liên quan như: Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH; Nghị định số 51/2016/NĐ-CP, Nghị định số 52/2016/NĐ-CP và Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016; Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016... là hết sức cần thiết đối với các Doanh nghiệp. Nhiều Doanh nghiệp vì thông tin chưa chính thống “đóng BHXH dựa trên tổng thu nhập” mà băn khoăn, chần chừ dẫn đến kéo dài thời gian xây dựng lại hệ thống thang, bảng lương gây khó khăn trong việc quản lý việc đóng BHXH.

Hy vọng rằng, bài viết này sẽ phần nào giải đáp được những thắc mắc của Doanh nghiệp về vấn đề đóng BHXH năm 2018, đồng thời giúp các Doanh nghiệp có những định hướng trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống thang bảng lương trước năm 2018.

(Ban tư vấn)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Vietnam CEO Forum 2018  Chuyên đề 1 Đại cơn sóng công nghệ toàn cầu Cơ hội & thách thức
  • Albert Antoine - Nhân sự trong chuyển đổi số
  • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao