BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

TRIỂN KHAI DỰ ÁN: “ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT CÁC DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023”

(Cập nhật: 8/19/2023 3:00:59 PM)

Dự án là giai đoạn 1 của Kế hoạch Hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 của Sở Công thương thành phố Hà Nội. Dự án với mục đích:

 

(1)   Đánh giá khách quan về mức độ nhận thức, hiểu biết của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố về hội nhập quốc tế đặc biệt là về các Hiệp định thương mai tự do (FTA) thế hệ mới (CPTPP, EVFTA và UKVFTA).

(2)   Nắm bắt khó khăn, vương mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp và tình hình tận dụng các ưu đãi trong các cam kết trong các FTA thế hệ mới.

Đề xuất, kiến nghị các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tận dụng những cơ hội và giảm thiểu thách thức, tác động tiêu cực và các FTA thế hệ mới mang lại.

Nguồn: Internet

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Viện Quản lý và Phát triển Năng lực Tổ chức (DOMI)  sẽ triển khai các công việc với nội dung như sau:

-  Xây dựng phương án điều tra khảo sát kèm lập mẫu phiếu điều tra, phiếu điều tra được xây dựng với 40 tiêu chí xoay quanh mục tiêu của dự án.

- Tổ chức triển khai phương án điều tra khảo sát

+ Tổ chức hội nghị hướng dẫn, triển khai

+ Khảo sát trực tiếp lấy phiếu đối với đối tượng điều tra trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Xử lý phiếu điều tra

- Báo cáo, tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra, khảo sát

  + Báo cáo đánh giá thực trạng tình hình tận dụng các FTA thế hệ mới trên địa bàn thành phố Hà Nội và đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

* Nội dung 1: Cơ sở lý luận và thực trạng tận dụng các FTA thế hệ mới

* Nội dung 2: Đề xuất, kiến nghị các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả tận dụng các FTA thế hệ mới

Nguồn: Internet

Đối tượng và phạm vi dự án:

-  Đối tượng: doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trên địa bàn Thành phố

-  Phạm vi:

 Về không gian: đối tượng điều tra là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Về thời gian: nhận thức, đánh giá của đối tượng được điều tra về nhận thức, hiểu biết đối với các FTA thế hệ mới đến thời điểm khảo sát (năm 2023) và nhận định cho thời gian tới.

Số lượng mẫu khảo sát: khảo sát 1.000  phiếu của doanh nghiệp thuộc đối tượng điều tra, khảo sát. Mỗi phiếu được xây dựng với 40 tiêu chí đáp ứng được mục đích của dự án.

Dự án được triển khai trong 180 ngày, kết quả của dự án là tiền đề quan trọng để Sở Công Thương thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai các giai đoạn tiếp theo của  của Kế hoạch Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2023.

(DOMI)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • DOMI giới thiệu về sự phát triển của các tổ chức khoa học - công nghệ ngoài công lập ( Đơn vị 81)
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
  • Vietnam CEO Forum 2018  Chuyên đề 1 Đại cơn sóng công nghệ toàn cầu Cơ hội & thách thức
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38947
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao