BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Tiếp tục mở các lớp về chương trình đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế

(Cập nhật: 9/22/2021 10:29:16 AM)

Viện quản lý và phát triển năng lực tổ chức tiếp tục mở các lớp đạo tạo liên tục trong lĩnh vực y tế (theo hình thức tập trung hoặc đào tạo trực tuyến (E – learning). Chương trình đào tạo liên tục xây dựng theo hướng dẫn tại Mục A Phụ lục số 01 tại Thông tư số 20/2020/TT – BYT và được rà soát, cập nhật liên tục bảo đảm tính khoa học và phù hợp thực tiễn.

THÔNG BÁO

V/v tổ chức chương trình đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế

       Chương trình đào tạo được xác nhận bởi Đơn vị trực thuộc Đại học Y Hà Nội

 1. Căn cứ pháp lý
 • Thông tư số 22/2013/TT – BYT về hướng dẫn đào tạo trong lĩnh vực Y tế.
 • Thông tư số 26/2020/TT – BYT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2013/TT – BYT về hướng dẫn đào tạo trong lĩnh vực Y tế.
 1. Đối tượng áp dụng: Cán bộ, nhân viên y tế làm việc tại các cơ sở y tế tại Việt Nam
 2. Chương trình đào tạo và tài liệu ( Xây dựng và được phê duyệt theo quy định tại Điều 7, Thông tư số 22 và Mục 4 của Thông tư số 26/2020/TT – BYT)
 1. Chương trình đào tạo
 1. Tài liệu đào tạo
 1. Giảng viên

     Giảng viên đạt các tiêu chuẩn quy định tại Mục 7, Thông tư 26/2020/TT – BYT, cụ thể:

 • Có kinh nghiệm chuyên môn trên 24 tháng liên tục đến thời điểm giảng dạy phù hợp với chuyên ngành giảng dạy, trình độ chuyên môn của giảng viên không thấp hơn trình độ của học viên tham gia khoá đào tạo (Tuỳ từng đối tượng học, sẽ lựa chọn giảng viên đào tạo phù hợp)
 • Giảng viên được đào tạo về phương pháp dạy – học y học theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
 1. Hình thức đào tạo
 1. Cách thức xác nhận đã tham gia chương trình đào tạo
 • Chứng chỉ đào tạo liên tục
 • Giấy chứng nhận đào tạo liên tục
 • Hoặc đơn vị có thể lựa chọn không cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận.
 1. Đơn vị đào tạo và xác nhận đào tạo liên tục: Đơn vị trực thuộc Đại học Y Hà Nội
 2. Chương trình đào tạo liên tục năm 2021.

STT

Tên Khóa Học

Số tiết

Tổng thời gian dự kiến

1

Lập kế hoạch Y tế

24

2,5 ngày

2

Quản lý bệnh viện

40

4 ngày

3

Quản lý chất lượng dịch vụ bệnh viện

48

4,5 ngày

4

Quản lý nhân lực bệnh viện

24

2,5 ngày

5

Lãnh đạo và QLBV trong bối cảnh hội nhập, phát triển

24

2,5 ngày

6

Kỹ năng giao tiếp và ứng xử dành cho cán bộ y tế

40

4 ngày

8

Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe

40

4 ngày

10

Lập kế hoạch can thiệp truyền thông giáo dục thay đổi hành vi sức khỏe

35

3,5 ngày

11

Ứng dụng công nghệ điện tử trong truyền thông thay đổi hành vi

40

4 ngày

12

Y tế lao động

40

4 ngày

13

An toàn tiêm chủng

40

4 ngày

15

Quản lý một số bệnh không lây tại cộng đồng

40

4 ngày

16

Quản lý và phòng chống một số bệnh truyền nhiễm

40

4 ngày

17

Xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học

25

2,5 ngày

18

Thống kê tin học y học cơ bản

45

4,5 ngày

19

Phân tích hồi quy

50

5 ngày

20

Thống kê ứng dụng trong thử nghiệm thành thạo

32

3 ngày

21

Phương pháp nghiên cứu khoa học

45

4,5 ngày

22

Cách viết bài báo khoa học

40

4 ngày

23

Phân tích xử lý số liệu cơ bản

24

2,5 ngày

24

Phân tích xử lý số liệu nâng cao

24

2,5 ngày

25

Quản lý tài liệu tham khảo

24

2,5 ngày

     Ngoài ra, có thể đào tạo chương trình theo nhu cầu của đơn vị.

 1. Chi phí: Chi phí được xác định dựa vào số lượng học viên.
 2. Thông tin liên hệ

       Ban đào tạo Viện Quản lý và Phát triển Năng lực Tổ chức (DOMI)

        Địa chỉ: Số 53 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

        Hotline: Ms Thảo 0981 126 755   hoặc 024 6260 2424 / 024 6283 4040

         Email: thaont@domi.org.vn

 

(DOMI)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Albert Antoine - Nhân sự trong chuyển đổi số
  • Quản trị doanh nghiệp ĐH Harvard Tập 1 Phần 1
  • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao