BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

DOMI tổ chức đào tạo tại Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ - MICCO

(Cập nhật: 12/8/2018 10:34:10 AM)

Trong 2 ngày 17 và 18/11/2018 Tại Hội trường Văn phòng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ - MICCO Viện quản lý và phát triển năng lực tổ chức (DOMI) đã tổ chức lớp học: “Kỹ năng soạn thảo Hợp đồng; Cập nhật các văn bản Pháp luật về Hợp đồng và một số bài học kinh nghiệm từ các vụ việc giải quyết tranh chấp Hợp đồng Xây dựng, Thương mại & Dịch vụ” cho cán bộ công nhân viên của MICCO.

Nội dung chính của chương trình đào tạo gồm: 3 Modul chính

Khái niệm về nguy cơ, nhận dạng và phân loại các nguy cơ; - Kỹ năng cơ bản để nhận diện các nguy cơ có thể xảy ra; - Khái niệm về rủi ro và quản trị rủi ro; - Thực trạng công tác quản trị rủi ro tại các DN hiện nay; Một số rủi ro Công ty thường gặp và các lý do; - Các nguyên tắc chính trong quản trị rủi ro; Chu trình quản trị rủi ro; - Các yếu tố ảnh hưởng đến QT rủi ro; Xác định rủi ro; Xử lý và quản trị rủi ro; - Văn hóa quản trị rủi ro trong Công ty. - Đánh giá rủi ro: Phân loại hoạt động công việc, xác định rủi ro, lập kế hoạch kiểm sóat các rủi ro, xem xét mức độ phù hợp của kế hoạch kiểm soát.

Duy trì và phát triển Văn hóa Doanh nghiệp trong Công ty; - Môi trường làm việc, vị thế và thương hiệu của Công ty; - Những giá trị, lợi ích Công ty mang lại cho CBCNV và CBCNV Công ty cần phải làm gì để xứng đáng với giá trị, lợi ích đó. - Tổng quan về giao tiếp ứng xử; - Để trở thành người “nghe” thông thái và “nói” có hiệu quả; - Các nghi thức giao tiếp.

Tổng quan về đàm phán Hợp đồng; Các kỹ năng cơ bản trong việc đàm phán hợp đồng để mang lại hiệu quả tốt nhất; - Phương án kinh doanh là gì? Tổng quan về Phương án kinh doanh; - Xây dựng Phương án kinh doanh trong Doanh nghiệp.- Kỹ năng soạn thảo các Hợp đồng; - Cập nhật các văn bản pháp luật về Hợp đồng; - Giải quyết tranh chấp Hợp đồng Xây dựng, Thương mại & Dịch vụ; - Một số vụ việc điển hình và bài học, kinh nghiệm.

Khóa học đã được các học viên đánh giá cáo về tính thực tiễn thông qua việc phân tích các tình huống cụ thể tại lớp học giúp cho các học viên chủ động nắm bắt và vận dụng các kiến thức của khóa học ngay vào công việc của mình.

 

 

(Ban đào tạo)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • HR Market Trend In Vietnam 2
  • DOMI giới thiệu về sự phát triển của các tổ chức khoa học - công nghệ ngoài công lập ( Đơn vị 81)
  • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao