BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Khóa học Phân tích tài chính doanh nghiệp và Thẩm định dự án đầu tư

(Cập nhật: 9/26/2018 3:46:54 PM)

Viện DOMI tổ chức khóa học Phân tích tài chính doanh nghiệp và Thẩm định dự án đầu tư cho cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Nội dung chính của chương trình

PHẦN 1: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc nội dung này, học viên có khả năng:

 • Đọc, hiểu các báo cáo tài chính doanh nghiệp
 • Phát hiện sai sót, gian lận thường gặp trên các báo cáo tài chính;
 • Hiểu và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ và nhận biết những dấu hiệu rủi ro từ dòng tiền.
 • Phương pháp lập, đọc các Báo cáo tài chính và nguyên tắc ghi nhận doanh thu chi phí.
 • Thẩm định thông tin trên các BCTC
 • Dấu hiệu phát hiện sai sót, gian lận trên BCTC
 • Các hình thức, thủ thuật gian lận báo cáo tài chính (Doanh thu giả tạo; Che dấu nợ; Sai niên độ kế toán; Che đậy thông tin; Dấu chi phí.
 • Phân tích dòng tiền(Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Nhận biết các dấu hiệu rủi ro tài chính từ dòng tiền doanh nghiệp).
 • Phân tích cấu trúc tài chính DN (Phân tích khả năng phát triển bền vững; Phân tích khả năng thanh toán; Phân tích năng lực hoạt động; Phân tích hiệu quả sinh lời.

Thực hành:

 • Đọc, phân tích & đánh giá Báo cáo tài chính của DN;
 • Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ của DN;

PHẦN 2: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIP

Kết thúc nội dung này, học viên có khả năng:

 • Ứng dụng kiến thức đã học trong phân tích cơ cấu vốn, kết quả hoạt động của DN;
 • Có khả năng phân tích dòng tiền lưu chuyển của DN.
 • Phân tích cơ cấu vốn, tài sản của doanh nghiệp
 • Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Phân tích dòng tiền lưu chuyển của doanh nghiệp.

Bài tập nhóm: Những vấn đề trong phân tích dòng tiền cơ cấu vốn, kết quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh của DN

PHẦN 3. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Kết thúc nội dung này, học viên sẽ:

 • Hiểu tầm quan trọng của thẩm định dự án đối với hoạt động cho vay dự án;
 • Đọc hiểu nội dung dự án và có kỹ năng thẩm định  phân tích rủi ro dự án đầu tư, trên cơ sở đó, đưa ra được các quyết định tài trợ phù hợp
 • Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư
 • Phương pháp thẩm định
 • Quy trình thẩm định
 • Nội dung thẩm định
 • Thẩm định phương diện pháp lý
 • Thẩm định thị trường dự án đầu tư
 • Thẩm định tổng vốn đầu tư của dự án
 • Lãi suất chiết khấu trong thẩm định dự án: cách xác định lãi suất chiết khấu
 • Dòng tiền của dự án
 • Tính toán các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án đầu tư
 • Phân tích rủi ro dự án đầu tư
 • Các loại rủi ro dự án đầu tư
 • Các phương pháp phân tích rủi ro

Thực hành:

 • Thẩm định pháp lý & thị trường một số dự án cụ thể;
 • Thẩm định & phân tích rủi ro của dự án.  

(Ban đào tạo)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • DOMI giới thiệu về sự phát triển của các tổ chức khoa học - công nghệ ngoài công lập ( Đơn vị 81)
  • HR Market Trend In Vietnam 2
  • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38947
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao