BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Giới thiệu các chương trình đào tạo trong lĩnh vực y tế

(Cập nhật: 5/1/2017 10:00:15 PM)

Chương trình đào tạo: Quản lý chất lượng bệnh viện; Quản lý bệnh viện; Quản lý phòng khám dành cho các đối tượng: Các bác sĩ, cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bệnh viện(Trưởng, phó phòng và Khoa chuyên môn) của các bệnh viện công & tư - Các sinh viên, học viên sau đại học có nhu cầu nâng cao kinh nghiệm và kiến thức phục vụ cho nhu cầu quản lý và mở rộng bệnh viện và phòng khám.

Viện DOMI khai giảng lớp Quản lý chất lượng bện viện tại BV đa khoa Kiến Xương

- Căn cứ các quy định của Luật Khám chữa bệnh 2009, Nghị định 87/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám chữa bệnh;

- Căn cứ vào thông tư 19/2013/TT-BYT về hướng dẫn quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viên;

- Căn cứ vào thông tư số 41/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Căn cứ vào thông tư 03/2011 của Bộ Y tế quy định về xếp hạng bệnh viện và Thông tư 22/TT-BYT về hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế;

Căn cứ vào nhu cầu thực tế của học viên,

Viện Quản lý và phát triển năng lực(DOMI) đã phối hợp với Đại học Y Hà Nội để xây dựng chương trình đào tạo "QUẢN LÝ BỆNH VIỆN; QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN"

Chương trình đào tạo nhằm phát triển và nâng cao kiến thức, kỹ năng Quản lý bệnh viện cho đội ngũ y bác sỹ và quản lý, lãnh đạo các bệnh viện. Sau khóa học, học viên được cấp chứng chỉ của Đại học Y Hà Nội.

Viện DOMI khai giảng lớp Quản lý chất lượng bện viên tại BV nhi Thái Bình

Vui lòng xem chi tiết tại:

Chương trình Quản lý chất lượng bệnh viện: http://domi.org.vn/tin-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-quan-ly-chat-luong-benh-vien.3027.html

Chương trình quản lý bệnh viện: http://domi.org.vn/tin-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-quan-ly-benh-vien.3025.html

Các tổ chức, cá nhân quan tâm chương trình đào tạo xin vui lòng  liện hệ:

Ban đào tạo và hợp tác quốc tế - Viện quản lý và Phát triển năng lực Tổ chức (DOMI)

Điện thoại: ĐT: 0246.2534040 - 0246.260242    0981126755

Email: info@domi.org.vn

Chương trình Quản lý chất lượng bệnh viên Tại bệnh viện nhi Thái Bình

Chương trình Quản chất lượng bện viện tại bệnh viện đa khoa Kiến Xương

Chương trình quản lý chất lượng bệnh viện tại bệnh viện đa khoa Quỳnh Phụ

 

 

(DOMI)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
  • HR Market Trend In Vietnam 2
  • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao