BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Giới thiệu chương trình đào tạo quản lý bệnh viện

(Cập nhật: 1/7/2014 11:04:14 PM)

Chương trình đào tạo nhằm phát triển và nâng cao kiến thức, kỹ năng Quản lý bệnh viện cho cán bộ công chức. Nội dung chương trình đào tạo bao gồm 12 chuyên đề (module) về những kiến thức và kỹ năng cần thiết đối với hoạt động quản lý bệnh viện

Chương trình đào tạo nhằm phát triển và nâng cao kiến thức, kỹ năng

Quản lý bệnh viện cho cán bộ công chức.

Nội dung chương trình đào tạo bao gồm 12 chuyên đề (module) về những kiến thức

và kỹ năng cần thiết đối với hoạt động quản lý bệnh viện.

Sau khi tham dự khoá học 6-8 ngày, các học viên sẽ được tăng cường các kiến thức về:

·         Hệ thống khám chữa bệnh tại Việt Nam

·         Các quy định của pháp luật về: Khám chữa bệnh; Quản lý tài chính y tế…

·         An toàn người bệnh

·         Quản lý nguồn nhân lực và phương pháp lãnh đạo hiệu quả

·         Quản lý chất lượng và những giải pháp đảm bảo chất lượng bệnh viện

·         Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện

         I. Các chuyên đề và nội dung cơ bản:


 TT

Chuyên đề

Nội dung cơ bản

1

Hệ thống khám chữa bệnh những ưu tiên và thách thức trong thời gian tới

Mô tả được tình hình chung về mạng lưới KCB ở Việt Nam, những thành tựu , khó khăn và thách thức cơ bản;

Hiếu được những định hướng chiến lược cơ bản phát triển hệ thống khám chữa bệnh ở Việt Nam và trọng tâm chỉ đạo của Bộ y tế.

2

Thực hiện Luật KCB

 

Giới thiệu về hệ thống KCB;

Giới thiệu cục quản lý KCB;

Thực hiện những quy định mới của luật KCB và các văn bản hướng dẫn thực hiện

3

Quản lý tài chính y tế Việt Nam

Cung cấp các thông tin về tổng quan Tài chính y tế;

Phân tích các phương thức chi trả dịch vụ bệnh viện;

Định hướng lựa chọn phương thức. 

4

Tự chủ tài chính Bệnh viện

 

Tìm hiểu các văn bản pháp quy;

Các báo cáo của Bộ y tế, các bệnh viện, các địa phương;

Đánh giá NĐ43 do vụ KH-TC, Vụ TCCB, Vụ TTB&CTYT, Cục KCB, Thanh tra bộ và Viện chiến lược &CSYT thực hiện.

5

Quản lý tài chính bệnh viện kinh nghiệm của Châu Á và gợi ý với Việt Nam

Giới thiệu các nguyên tắc, triết lý và định nghĩa về Tài chính bệnh viện;

Các ví dụ được lựa chọn trên thế giới về tài chính bệnh viện;

Nghiên cứu một tính huống cụ thể;

Các xu hướng toàn cầu và ứng dụng cho Việt Nam.

6

An toàn người bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh

 

Nêu được tầm quan trọng của chương trình an toàn người bệnh;

Trình bày được cácquy định liên quan tới các sai sót chuyên môn kỹ thuật ;

Mô tả được các loại sự cố y khoa và các nguy cơ đối với người bệnh;

Thảo luận về  các giải pháp chuyên môn đảm bảo ATNB;

Thảo luận các giải pháp vè tổ chức và quản lý nhằm tăng cường an toàn người bệnh.

7

Hợp tác công - tư trongY tế

Giới thiệu tổng quan về PPP;

PPP trong bệnh viện công (những việc đã làm, kết quả, nhận xét),

Mô hình mới về PPP trong bệnh viện công (đề xuất cá nhân)

8

Quản lý nhân lực Y tế

Nắm được khái niệm của cán bộ, công chức, viên chức

Hiểu khái niệm Quản trị nguồn nhân lực;

Các nội dung quản lý nguồn nhân lực;

Thảo luận quy trình và kỹ năng tuyển dụng.

9

Phương pháp lãnh đạo hiệu quả

Xác định rõ vị trí vai trò của lãnh đạo trong  tổ chức

Lãnh đạo cần làm gì để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức

10

Ứng dụng CNTT trong quản lý bệnh viện

Trình bày được mục tiêu và định hướng ứng dụng CNTT trong quản lý bệnh viện;

Nắm được các tiêu chí chủ yếu của phần mềm tin học quản lý bệnh viện;

Trình bày được nội dung cơ bản về ứng dụng CNTT trong quản lý bệnh viện;

(DOMI)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Vietnam CEO Forum 2018  Chuyên đề 1 Đại cơn sóng công nghệ toàn cầu Cơ hội & thách thức
  • Quản trị doanh nghiệp ĐH Harvard Tập 1 Phần 1
  • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao