BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên

(Cập nhật: 5/27/2016 4:17:37 PM)

Ban đào tạo và hợp tác quốc tế - Viện Quản lý và phát triển năng lực tổ chức Tầng 6 tòa nhà TOMECO 53 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Tel: 024 6253 4040 - 024 6260 2424 Chuyên viên điều phối : Mb: 0981 126 755

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 Thực hiện nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức và Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 – 2020.

Nhằm chuẩn hóa công tác bồi dưỡng cán bộ và nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức nhà nước tại địa phương và hoàn thiện điều kiện thi nâng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính hoặc tương đương. Viện Quản lý và Phát triển năng lực tổ chức phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên cụ thể như sau:

1. Mục đích chung của khóa học:

- Trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về Quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc, đồng thời tăng cường ý thức phục vụ nhân dân nhằm nâng cao năng lực công tác của cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn và trách nhiệm được giao.

- Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.

- Chứng chỉ hoàn thành chương trình QLNN ngạch Chuyên viên là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch.

2. Nội dung chương trình: Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành(phụ lục kèm theo).

3. Đối tượng:

- Công chức quản lý cấp phòng và tương đương;

- Công chức, viên chức ngạch cán sự và tương đương có thời gian giữ ngạch tối thiểu là 3 năm;

- Công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương (bao gồm công chức dự bị) chưa qua khoá học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên.

- Đối tượng chuyển từ các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước sang các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhưng chưa qua khoá học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên.

- Cán bộ, công chức thuộc ngạch cán sự, nhân viên, đã có trình độ Đại học được quy hoạch thi nâng ngạch chuyên viên.

- Cán  bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức Đảng, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước có mã ngạch 01- 003 và tương đương; cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự chuyên viên có nhu cầu tham dự khóa học.

4. Văn bằng chứng chỉ

- Học viên hoàn thành chương trình đào tạo được cấp chứng chỉ theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

- Sau khi tốt nghiệp khóa học, học viên được cấp “Chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên do Học viện Hành chính quốc gia” cấp.

5. Kinh phí tổ chức khóa học: 4.000.000 đ/học viên/khóa 

6. Thời gian học, địa điểm học và dự kiến khai giảng:

- Thời gian học: 02 tháng. Học viên học vào thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.

- Dự kiến khai giảng: Vào ngày 22/5/2016

- Địa điểm học: Theo nhu cầu và đủ 50HV/1 lớp

7. Giảng viên giảng dạy

- Giảng viên Học Viện Hành Chính Quốc Gia trực tiếp tham gia giảng dạy.

II. Lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính 

1. Mục đích chung của khóa học:

-  Phát triển năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ưng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

- Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.

- Chứng chỉ hoàn thành chương trình QLNN ngạch Chuyên viên chính là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch tương đương và cao hơn.

2. Nội dung chương trình:  Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 975/QĐ-BNV, ngày 28 tháng  08 năm 2013 của Bộ Nội vụ (phụ lục kèm theo).

3. Đối tượng:

- Cán bộ, công chức, viên chức có mã ngạch 01- 002 và tương đương; những cán bộ làm trong các tổ chức Đảng và đoàn thể có mức lương từ 4.0 trở lên

- Cán bộ, công chức,  viên chức có ít nhất 9 năm giữ ngạch chuyên viên

- Lãnh đạo cấp sở và tương đương; Lãnh đạo cấp phòng và tương đương; Chuyên viên chính và tương đương chưa qua khóa học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, chuyên viên và tương đương có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ 06 năm trở lên ( đối với diện quy hoạch thì từ 3 năm trở lên)

- Đối với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp nhà nước, là cán bộ có mức lương tương đương từ 3,33 trở lên

- Đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang: là cán bộ quân nhân thâm gia quản lý có hàm cấp từ Đại úy trở lên.

- Cán  bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức Đảng, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước có nhu cầu tham dự khóa học.

4. Văn bằng chứng chỉ

- Học viên hoàn thành chương trình đào tạo được cấp chứng chỉ theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

- Sau khi tốt nghiệp khóa học, học viên được cấp “Chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính do Học viện Hành chính quốc gia” cấp.

5. Kinh phí tổ chức khóa học: 4.000.000 đ/học viên/khóa 

6. Thời gian học, địa điểm học và dự kiến khai giảng:

- Thời gian học: 02 tháng. Học viên học vào thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.

- Dự kiến khai giảng: Vào ngày 22/5/2016

- Địa điểm học: Theo nhu cầu và đủ 50HV/1 lớp

7. Giảng viên giảng dạy

- Giảng viên Học Viện Hành Chính Quốc Gia trực tiếp tham gia giảng dạy.

III. Hồ sơ đăng ký học

1. Sơ yếu lý lịch

2. Bằng tốt nghiệp (trình độ cao nhất – bản Photo công chứng)

3. 02 ảnh chân dung mới chụp, kích cỡ 3x4

4. Phiếu đăng ký lớp học

IV. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Bắt đầu nhận Hồ sơ: từ ngày 20/04/2016.

Chi tiết liên hệ: 

Ban đào tạo và hợp tác quốc tế - Viện Quản lý và phát triển năng lực tổ chức

Tầng 6 tòa nhà TOMECO 53 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 024 6253 4040 - 024 6260 2424

Chuyên viên điều phối : Ms Phạm Thị Thùy Linh             Mb: 0981 126 755/ 090326 1938        Email: linhptt@domi.org.vn

(DOMI)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
  • DOMI giới thiệu về sự phát triển của các tổ chức khoa học - công nghệ ngoài công lập ( Đơn vị 81)
  • Quản trị doanh nghiệp ĐH Harvard Tập 1 Phần 1
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao