BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “QUẢN TRỊ KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG TRONG YTẾ ”

(Cập nhật: 1/11/2021 4:59:58 PM)

Viện quản lý và phát triển năng lực tổ chức (DOMI) đã thiết kế khóa đào tạo chuyên sâu: “QUẢN TRỊ KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG TRONG Y TẾ” dành cho các cán bộ, nhân viên phụ trách Truyền thông – Marketing; chuyên viên Phòng CTXH, phòng Quan hệ Công chúng & Đối ngoại, Phòng Quản lý chất lượng, Phòng KHTH… của các cơ sở y tế.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

“QUẢN TRỊ KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG TRONG Y TẾ ”

Khủng hoàng truyền thông trong các cơ sở y tế nói riêng và sự khủng hoảng niềm tin của nguời dân với y tế và hoạt động khám chữa bệnh nói chung tại nước ta đang trở thành nỗi trăn trở và thách thức không nhỏ trong việc xây dựng, phát triển thương hiệu cho mỗi bệnh viện, cơ sở y tế. Đồng thời cũng ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu chung của y tế Việt Nam trong việc kiến tạo môi trường hành nghề y khoa chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; phục vụ người bệnh và ngăn “dòng chảy” bệnh nhân trong nước phải ra nước ngoài điều trị bệnh.

Đứng trước bối cảnh đó, hoạt động Truyền thông – Marketing trong từng bệnh viện, cơ sở y tế càng trở nên quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết. Trong hoạt động y khoa, chúng ta đã có phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, thì trong hoạt động Truyền thông – Marketing và quản trị khủng hoảng truyền thông cũng tương tự như vậy. Chính sự thấu hiểu và đầu tư đúng mực của Ban lãnh đạo các bệnh viện cho hoạt động Truyền thông là một chiến lược cốt lõi trong việc quản trị khủng hoảng truyền thông.

Bên cạnh đó, các cơ sở y tế cũng cần không ngừng gia tăng “sức đề kháng” cho thương hiệu thông qua các hoạt động Truyền thông – Marketing chủ động và liên tục nhằm xây dựng hình ảnh tốt đẹp của bệnh viện trong tâm trí khách hàng. Đây là giá trị nền tảng giúp ngăn ngừa khủng hoảng hiệu quả. Thậm chí, có thể là yếu tố giúp biến rủi ro thành cơ hội quảng bá cho bệnh viện ngay trong khủng hoảng truyền thông.

Thấu hiểu những trăn trở của các cơ sở y tế về vấn đề xây dựng thương hiệu, phòng ngừa và quản trị khủng hoảng truyền thông một cách chủ động và chuyên nghiệp, Viện quản lý và phát triển năng lực tổ chức (DOMI) đã thiết kế khóa đào tạo chuyên sâu:
“QUẢN TRỊ KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG TRONG Y TẾ” dành cho các cán bộ, nhân viên phụ trách Truyền thông – Marketing; chuyên viên Phòng CTXH, phòng Quan hệ Công chúng & Đối ngoại, Phòng Quản lý chất lượng, Phòng KHTH… của các cơ sở y tế.

1. Mục tiêu đào tạo và kết quả đạt được

Khóa tập huấn diễn ra liên tục trong 2 ngày sẽ cung cấp những kiến thức và kinh nghiệm “thực chiến” và giúp nâng cao kinh nghiệm, kỹ năng của bộ phận chuyên trách xử lý khủng hoảng truyền thông. Nhân sự tham gia khóa đào tạo sẽ thành thục kỹ năng lên kế hoạch, kịch bản & nắm vững quy trình xử lý khủng hoảng và chia sẻ, tập luyện cho toàn bộ nhân viên y tế trước, trong và sau khi khủng hoảng xảy ra. Điều này sẽ giúp cho các cơ sở y tế có một hệ thống phòng ngừa rủi ro và ứng phó nhanh nhạy trước khủng hoảng truyền thông.

- Chia sẻ kiến thức về Khủng hoảng truyền thông trong y tế
– Cách thức nhận biết, ứng phó và xử lý hiệu quả khủng hoảng truyền thông trong y tế
– Góc nhìn báo chí và cách làm việc hiệu quả với các cơ quan truyền thông
– Quản lý khủng hoảng truyền thông bắt đầu từ công tác Quản lý chất lượng

 2. Đối tượng và yêu cầu đối với học viên:

– Cán bộ phòng Công tác xã hội, Truyền thông, Marketing, Quan hệ công chúng và đối ngoại;
– Cán bộ chuyên trách Quản lý chất lượng;
– Nhân viên dịch vụ khách hàng, phòng hành chính;

3. Khung chương trình 

STT

NỘI DUNG

1

-  Các khái niệm về truyền thông 

– Ý nghĩa, vai trò của truyền thông. – Đặc điểm của truyền thông trong lĩnh vực y tế.

 – Vai trò, ý nghĩa của truyền thông trong lĩnh vực y tế ngày nay.

2

1. Khủng hoảng truyền thông trong y tế 

– Khủng hoảng truyền thông là gì? Các loại khủng hoảng thường xảy ra trong lĩnh vực Y tế?

– Cách xác định mức độ của các khủng hoảng truyền thông? Phương pháp giải quyết theo từng mức độ.

– Các câu chuyện điển hình khủng hoảng truyền thông trong Y tế? Bài học rút ra?

3

2. Công tác xử lý khủng hoảng truyền thông trong y tế 

– Quy trình để xử lý khủng hoảng truyền thông. Xây dựng ban xử lý khủng hoảng truyền thông của Bệnh viện – các thành phần, vai trò, nhiệm vụ của từng đối tượng. Giải quyết vấn đề một cách hợp lý và thỏa đáng.

– Góc nhìn và vai trò của lãnh đạo Bệnh viện trước vấn đề khủng hoảng truyền thông.- Kỹ năng ứng phó của nhân viên y tế đối với khủng hoảng truyền thông

4

3. Góc nhìn báo chí về Khủng hoảng truyền thông trong y tế (

– Cách tổ chức buổi họp báo công bố thông tin, cập nhật tình hình và hướng xử lý khi gặp khủng hoảng truyền thông.

– Kênh truyền thông nào hiệu quả để theo dõi và ứng phó với khủng hoảng truyền thông

5

4. Quản lý chất lượng và an toàn người bệnh  

– Vai trò của QLCL – ATNB trong xử lý khủng hoảng truyền thông y tế.

– Cách thức phối hợp giữa phòng QLCL và bộ phận xử lý KHTT như thế nào cho hiệu quả nhất


4. Phương pháp đào tạo:

Lớp học được phân chia theo nhóm nhỏ học viên để thảo luận và chia sẻ. Phương pháp đào tạo nhấn mạnh đến việc học viên làm trung tâm dựa trên các bài tập tình huống, video clip, trò chơi… Phương pháp không đặt nặng tính lý luận, giáo điều. Giảng viên trình bày lý thuyết ngắn gọn, học viên cần tham gia tích cực trong các bài tập ngắn. Sau mỗi phần trình bày của các nhóm học viên, giảng viên gợi ý để điều chỉnh giải pháp và đúc kết những bài học nhỏ theo từng đề mục.
Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học:
i. Thảo luận mở (Open discussion)
ii.Nghiên cứu tình huống (Case study)
iii.Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)

Trong chương trình giảng viên sẽ cung cấp một số bài tập tình huống khác nhau, học viên sẽ tham gia thảo luận về cách tiếp cận từng tình huống. Các tình huống này sẽ giúp học viên củng cố và biết cách áp dụng thực tế các nội dung của bài học. Bên cạnh đó còn có các danh sách câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra và trả lời với các hình thức như:

– Bài tập tình huống (Case studies)
– Câu hỏi và trả lời (Questions & answers)
– Bảng kế hoạch hành động (Planning worksheets)
– Các công cụ biểu mẫu và danh sách kiểm tra (Toolkits & check-lists)

iv.Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế (Mini-lecture)

5. Thời lượng và địa điểm:

Thời lượng: 2 ngày/khóa

Địa điểm học: Tại phòng đào tạo của đơn vị

6. Học phí:

Liên hệ: Ms Thảo 0981 126 755

Chi phí trên đã bao gồm: Giảng viên; trợ giảng tại Hà Nội; thiết kế bài giảng; tài liệu; chứng chỉ; văn phòng phẩm; chi phí đi lại, ăn ở của giảng viên, xuất hoá đơn tài chính và các khoản thuế theo quy định của pháp luật.

7. Thông tin giảng viên:

Ts, NGUYỄN THỊ MINH HIỀN

Phó Trưởng khoa Quan hệ Công chúng & Quảng cáo .
Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Lĩnh vực: Quản lý truyền thông, Quảng cáo sáng tạo, PR Chính phủ

❖ Các môn giảng dạy: Nhập môn Quảng cáo, Công chúng Truyền thông,(xử lý khủng hoàng truyền thông), Công chúng Quảng cáo, Viết lời quảng cáo, Sản xuất Quảng cáo, Nghiên cứu và đánh giá Quảng cáo...

❖ Hoạt động ngoài giảng dạy:
 Quản lý Truyền thông cho các dự án đào tạo của Hiệp hội Báo chí Việt Nam (VJA) và Hiệp hội Báo chí và Xuất bản Thế giới. Cô còn đảm trách phần biên tập và kĩ thuật của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí- Hiệp hội Báo chí Việt Nam. Cô cũng là trợ lí nghiên cứu và cố vấn về nghiên cứu các dự án truyền thông cho nhiều tổ chức trong nước và quốc tế như WAN_IFRA, Save the Children, iSEE, Wollongong, UTS... 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

VIỆN QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỔ CHỨC (DOMI)

Website: www.domi.org.vn;

VPGD: Số 53 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0246 260 2424 – 0246 253 4040.

 Hotline: 0981 126 755 /thaont@domi.org.vn (Ms Thảo)

Xin trân trọng cảm ơn!

 

(Ban đào tạo)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • HR Market Trend In Vietnam 2
  • Quản trị doanh nghiệp ĐH Harvard Tập 1 Phần 1
  • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao