BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Khởi động dự án tư vấn xây dựng thang, bảng lương, phụ cấp lương và triển khai Đề án vị trí việc làm tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội

(Cập nhật: 7/7/2018 3:34:03 PM)

Với việc triển khai các nội dung này Viện Quản lý và phát triển năng lực tổ chức tiếp tục khẳng định vị trí là đơn vị tư vấn có kinh nghiệm và năng lực để triển khai hệ thống thang bảng lương cho các doanh nghiệp trên toàn quốc nói chung và các Quỹ đầu tư phát triển tại các địa phương trên cả nước trong thời gian tới.

Tiếp nối những thành công của các dư án tư vấn trước đây. Vừa qua, viện Quản lý và Phát triển năng lực tổ chức (DOMI) đã phối hợp với Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội tổ chức buổi truyền thông đến người lao động về dự án tư vấn sắp được triển khai;

Đến dự buổi khởi động có các đồng chí đại diện lãnh đạo quỹ, trưởng các phòng nghiệp vụ, Tổ chức Hanh chính, Kế toán và các cán bộ chuyên viên, nhân viên đang làm việc tại Quỹ.

Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Hà Nội được thành lập vào năm 2004. Năm 2008 Quỹ được hợp nhất với Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh Hà Tây lấy tên gọi chung là Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Hà Nội. Ngày 21/01/2017, UBND thành phố Hà Nội công bố quyết định số 418/QĐ-UBND V/v tổ chức lại Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Hà Nội; Quỹ Phát triển đất thành phố Hà Nội, Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.

Phó tổng giám đốc Quỹ : Đ/c Khuất Quang Trung phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trên cơ sở hợp nhất các Quỹ, Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Hà Nội được tổ chức lại trực thuộc và chịu sự quản lý của UBND thành phố Hà Nội. Quỹ có chức năng tiếp nhận nguồn vốn ngân sách, huy động vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoặc từ các nguồn khác theo quy định của pháp luật để cho vay, đầu tư vào dự án, doanh nghiệp phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội; thực hiện các chương trình, dự án, các hoạt động phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, sự cố bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố. Cùng đó, Quỹ còn có chức năng tiếp nhận vốn ngân sách để ứng vốn cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; ủy thác cho các tổ chức tín dụng và Ngân hàng phát triển Việt Nam theo quy định của pháp luật và các chức năng, nhiệm vụ khác theo quyết định tổ chức lại Quỹ của UBND thành phố Hà Nội.

Đại diện đơn vị tư vấn – Ông Vũ Hồng Ngọc – Phó viện trưởng, trưởng nhóm tư vấn đã giới thiệu đến các cán bộ và ngươì lao động các nội dung chính của hoạt động tư vấn lần này.

Đại diện đơn vị tư vấn - Viện Quản lý và phát triển năng lực tổ chức - giới thiệu các nội dung của dự án

Hoạt động tư vấn do Viện quản lý và Phát triển năng lực tổ chức triển khai gồm 2 nội dung chính:

1.Triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm tại Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2021

Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Hà Nội với chức năng đầu tư tài chính và đầu tư phát triển, hoạt động vì sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô định hướng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Quỹ Đầu tư thực sự là một công cụ tài chính chủ lực của UBND Thành phố, góp phần quan trọng vào chương trình phát triển kinh tế- xã hội của Thành phố từng thời kỳ. Bên cạnh kế hoạch phát triển trong những năm tới, ngày 05 tháng 02 năm 2018 UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 652/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Quỹ Đầu tư Phát triển thành Phố Hà Nội. Điều này đòi hỏi Quỹ phải tiến hành sắp xếp cũng như định biên lại hệ thống nguồn nhân lực, đảm bảo thực hiện đúng theo lộ trình của đề án vị trí việc làm.

Các hoạt động chính của nội dung này bao gồm:

- Tiến hành điều tra, khảo sát để phân tích công việc và đánh giá công việc hiện tại

Tìm hiểu các nhu cầu và các mối quan tâm của lãnh đạo và người lao động tại Quỹ đối với hoạt động triển khai Đề án vị trí việc làm tại đơn vị;

- Xây dựng đề cương báo cáo về định biên nhân sự theo đề án vị trí việc làm

- Xây dựng các bước để tiến hành định biên lao động theo Đề án vị trí việc làm

- Dự thảo bộ tiêu chí định biên lao động lấy ý kiến và hoàn thiện;

- Định biên số lao động cho từng chức danh

- Lập danh sách cụ thể người lao động thuộc đối tượng tinh giản theo lộ trình

- Lập kế hoạch bố trí lại lao động sau định biên.

- Hoàn thiện báo cáo cuối cùng về kế hoạch triển khai Đề án vị trí việc làm

Thời gian hoàn thành: 90 ngày

Đại diện người lao động trao đổi với đơn vị tư vấn về phương pháp đánh giá mức độ phức tạp của công việc tại hội nghị

2. Xây dựng thang bảng lương, chuyển xếp lương và quy chế trả lương

Mục tiêu của Dự án tư vấn nhằm :

            Xây dựng, chuẩn hóa hệ thống tiêu chuẩn chức danh làm cơ sở cho việc đánh giá giá trị công việc, xây dựng hệ thống lương theo mức đọ phức tạp của công việc, đảm bảo các yêu cầu sau:

           Thích ứng với chiến lược phát triển và triết lý hoạt động của Quỹ. Các sản phẩm tư vấn được xây dựng để phục vụ cho việc đạt được các mục tiêu trong chiến lược phát triển của Quỹ;

           Hiện đại, rõ ràng, ổn định, dễ vận dụng trong toàn Quỹ, đúng pháp luật, có khả năng thu hút, duy trì, thúc đẩy nguồn nhân lực hoạt động hiệu quả;

          Dễ dàng tích hợp với thực tế hoạt động và các đặc thù khác của Quỹ đồng thời tạo ra sự khác biệt, cạnh tranh .

         Thời gian thực hiện : 90 ngày

Ông Nguyễn Thế Hiệp - Phó tổng giám đốc Quỹ phát biểu tại Hội nghị          

Phần cuối của buổi khởi động là hoạt động hỏi đáp về những nội dung liên quan đến quá trình triển khai các hoạt động phối hợp, quyền và trách nhiệm của các bên, giải đáp những vướng mắc của các chức danh tham gia khảo sát về công việc và tiêu chuẩn công việc trong phạm vi của dự án.

         Kết thúc buổi khởi động các bên cam kết phối hợp để triển khai dự án tư vấn đúng chất lượng và tiến độ đã đề ra.

Với việc triển khai các nội dung này Viện Quản lý và phát triển năng lực tổ chức tiếp tục khẳng định vị trí là đơn vị tư vấn có kinh nghiệm và năng lực để triển khai hệ thống thang bảng lương cho các doanh nghiệp trên toàn quốc nói chung và các Quỹ đầu tư phát triển tại các địa phương trên cả nước trong thời gian tới.

 

 

(Ban tư vấn)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Albert Antoine - Nhân sự trong chuyển đổi số
  • HR Market Trend In Vietnam 2
  • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao