BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý dựa trên kết quả giám sát, đánh giá dành cho cơ quan, doanh nghiệp

(Cập nhật: 8/24/2022 9:00:47 AM)

Chương trình được thiết kế nhằm nâng cao năng lực quản lý và điều hành của các chức danh quản lý dựa trên kết quả của các hoạt động giám sát, đánh giá có chọn lọc, giúp cho các hoạt động quản lý gắn chặt vói thực tiễn và đạt hiệu quả cao nhất. Đây cũng là sự khác biệt rất đáng quan tâm so với những chương trình đào tạo nâng cao năng lực hiện nay. Các đơn vị quan tâm đến chương trình này xin vui lòng liên hệ: BAN ĐÀO TẠO - VIỆN QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỔ CHỨC (DOMI) Địa chỉ: Tầng 7 số 53 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nôi, Việt Nam. Ms Thảo: 098.112. 6755 Tel: 024 6253 040 024 6260 2424

I.KỸ NĂNG QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO

Chuyên đề đào tạo dự kiến

Số buổi dự kiến

Nội dung bài giảng

Kỹ năng lãnh đạo

02

-  Con người cần có bao nhiêu Kỹ năng?

-  Khái niệm và bản chất về Kỹ năng

-  Phân biệt Kỹ năng cứng và Kỹ năng mềm

-  Phân biệt sự giống và khác nhau giữa Lãnh đạo và Quản lý

-  Vai trò và nhiệm vụ của Lãnh đạo

-  Các tố chất và phong cách Lãnh đạo

-  Trắc nghiệm: Bạn thuộc nhóm người nào?

-  Phân tích điểm mạnh- điểm yếu trong công tác lãnh đạo hiện nay của bạn

-  Các phong cách lãnh đạo: Điểm mạnh và hạn chế, tình huống áp dụng

-  Những kỹ năng cần thiết để trở thành Lãnh đạo giỏi

-  Mô hình 7 bước để trở thành người Lãnh đạo phù hợp với yêu cầu mới

Kỹ năng quản lý

 

 

02

 

 

 

 

 

 

-  Quản lý là gì? Quản lý khác Quản trị như thế nào?

-  Những nội dung của Quản lý trong đơn vị của bạn là gì?

-  Phân tích điểm mạnh, điểm yếu trong công tác quản lý hiện nay của đơn vị bạn (Theo từng nội dung ở mục trên)

-  Để trở thành người Quản lý giỏi, cần phải có những tố chất, phẩm chất gì?

-  Làm thế nào để cải thiện mối quan hệ: Quản lý- Quản lý, Quản lý- Nhân viên, Nhân viên- Quản lý, Nhân viên- Nhân viên.

-  Bài tập thực hành theo nhóm

Kỹ năng ra quyết định và xử lý tình huống

02

-  Quyết định là gì? Các loại quyết định liên quan đến Quản lý

-  Tại sao lại cần phải ra quyết định?

-  Ai là người có thẩm quyền ra quyết định?

-  Căn cứ để ra quyết định? Công cụ hỗ trợ để ra quyết định

-  Bài tập tình huống về Ra quyết định

-  Xử lý tình huống là gì?

-  Khi nào thì cần phải xử lý tình huống?

-  Các bước để xử lý tình huống

-  Liên hệ trong tổ chức của bạn: Những tình huống nào thường xảy ra và cách xử lý tình huống như thế nào là hiệu quả nhất

-  Bài tập tình huống

Kỹ năng đàm phán

02

-  Khái niệm về đàm phán

-  Khi nào thì cần đàm phán

-  Bản chất của đàm phán

-  Những nguyên tắc cơ bản của đàm phán

-  Các hình thức đàm phán

-  Những lỗi thường gặp khi đàm phán

-  10 bước giúp bạn nâng cao hiệu quả của 1 cuộc đàm phán

-  Làm thế nào để tăng sức thuyết phục của bản thân khi đàm phán

-  Bài tập tình huống

Kỹ năng giao tiếp

02

-  Kỹ năng giao tiếp là gì?

-  Các hoạt động chính trong giao tiếp

-  Kỹ năng lắng nghe

-  Kỹ năng nói

-  Kỹ năng đọc

-  Kỹ năng viết

-  Kỹ năng khác

-  Thực hành theo từng tình huống

Lập kế hoạch dựa trên kết quả và các công cụ hỗ trợ

02

-  Quản lý dựa trên kết quả là gì? Mục tiêu của Quản lý dựa trên kết quả là gì?

-  Các hợp phần chính của Quản lý dựa trên kết quả

-  Lập kế hoạch dựa trên kết quả khác gì với lập kế hoạch theo phương pháp truyền thống

-  Các công cụ hỗ trợ

+ Phân tích cây vấn đề

+ Xác lập mục tiêu

+ Lựa chọn ưu tiên

+ Phân tích điểm mạnh- điểm yếu- cơ hội- thách thức

+ Phân tích các bên liên quan

+ Cấu trúc 1 bản kế hoạch

Lập ngân sách dựa trên kết quả

 Quản lý nhân sự dựa trên kết quả

01

-  Công thức tính ngân sách

-  Thiết lập bảng ngân sách

-  Quản lý nhân sự dựa trên kết quả là gì?

-  Xem video để đưa ra kết luận

-  Lập sơ đồ bộ máy nhân sự của đơn vị bạn

-  Bộ máy nhân sự của đơn vị bạn đang gặp phải khó khăn, vướng mắc gì?

-  Giải pháp để tháo gỡ vướng mắc

Giám sát và Đánh giá

Hệ thống quản lý thông tin

02

-  Giám sát là gì? Tại sao lại cần có giám sát? Khi nào cần giám sát?

-  Đánh giá là gì? Tại sao cần có đánh giá? Khi nào cần đánh giá?

-  Bài tập để đưa ra kết luận về Giám sát và Đánh giá

-  Đặc điểm của Giám sát và Đánh giá

-  Khung giám sát và đánh giá dựa trên khung logic như thế nào? Các xác lập

-  Các bước và nội dung của Giám sát, bài tập thực hành

-  Các chỉ số giám sát là gì?

-  Các bước và nội dung của Đánh giá, bài tập thực hành

-  Các tiêu chí của đánh giá là gì?

-  Hệ thống quản lý thông tin là gì? Tại sao lại cần có hệ thống này?

-  Ai là người quản lý hệ thống này?

-  Hệ thống này hỗ trợ cho Lãnh đạo và Quản lý ra quyết định như thế nào?

-  Xây dựng và vận hành hệ thống này như thế nào?

II.  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO CÔNG VIỆC / DỰ ÁN

Số buổi dự kiến

Nội dung bài giảng

04

Phần 1. Phân tích yêu cầu báo cáo công việc

-  Các dạng báo cáo và mục đích sử dụng

-  Phân tích nhu cầu của người đọc báo cáo

-  Bối cảnh của báo cáo

Phân 2. Cấu trúc định dạng báo cáo

-  Sắp xếp bố cục báo cáo logic

-  Tổ chức, sắp xếp các ý trong báo cáo

-  Cân đối bài báo cáo và xác định những điểm trọng tâm

-  Hoạch định nội dung

-  Xây dựng tiêu đề, đề mục và đề mục phụ

-  Cấu trúc cây logic How – Why

-  Sử dụng những hình và dữ liệu trực quan

Phần 3. Lựa chọn từ ngữ diễn đạt

-  Sử dụng từ phổ biến đơn giản dễ hiểu

-  Từ ngữ phải rõ ràng và đồng nhất từ trên xuống dưới

-  Quy tắc ABC trong viết báo cáo

-  Quy tắc SCQA và SCRE khi diễn đạt báo cáo

-  Quy tắc ưu tiên

Phần 4. Các kỹ thuật hoàn tất báo cáo

-  Trình bày chuyên nghiệp

-  Sử dụng một định dạng, cách bố trí và phong cách thống nhất

-  Thảo luận các mẫu báo cáo hiện tại của doanh nghiệp

-  Báo cáo kế hoạch và công việc hàng ngày

-  Báo cáo kế hoạch tháng/ quý/ năm

-  Báo cáo sơ kết/tổng kết

-  Báo cáo mục tiêu và kế hoạch tổng công ty/ phòng ban/bộ phận

-  Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần kết. Kế hoạch hành động

-  Hướng dẫn các bước áp dụng bài học vào thực tế

-  Kế hoạch hành động

 

(Ban đao tạo)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • HR Market Trend In Vietnam 2
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
  • Albert Antoine - Nhân sự trong chuyển đổi số
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao