BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Làm việc theo ca, tính lương thêm giờ thế nào?

(Cập nhật: 5/27/2021 10:32:05 AM)

Ông Thuấn hỏi, ca làm 12 giờ là vượt 4 giờ theo quy định và ca đó trùng vào ca đêm hoặc vào ngày Chủ nhật thì công ty trả lương thế có đúng không?

Công ty ông Trương Thuấn (Hải Phòng) tổ chức làm việc theo ca, mỗi ca làm việc 12 giờ. Ngày nghỉ hằng tuần bằng 24 giờ.

Công ty ông Thuấn tính trả lương như sau:

Tháng 4/2021 có 4 ngày Chủ nhật, 2 ngày lễ 10/3 (âm lịch) và 30/4, vì vậy số ngày công làm việc của tháng 4/2021 là 24 công. Nếu người lao động làm vượt 24 công, thì số công vượt đó sẽ được chuyển thành số công làm thêm giờ vào ngày bình thường bằng 150%.

Do thời gian làm việc mỗi ca 12 giờ, nên nếu ca đó trùng vào ban đêm cũng không được tính tiền lương vào ban đêm bằng 30% hoặc vào ngày nghỉ hằng tuần cũng không được tính bằng 200%.

Theo ý kiến của công ty, khi người lao động vào làm việc đã thỏa thuận mức lương, đó chính là lương làm ca không phân biệt ca đêm và ca trùng vào ngày Chủ nhật. Trừ ngày lễ vì hiện tại nếu đi làm vào ngày lễ công ty trả 300% và tiền lương ngày lễ.

Ông Thuấn hỏi, ca làm 12 giờ là vượt 4 giờ theo quy định và ca đó trùng vào ca đêm hoặc vào ngày Chủ nhật thì công ty trả lương thế có đúng không?

Trả lời:

Giờ làm việc bình thường trong ngày không quá 8 tiếng

Điều 105, Điều 106 và Điều 110 Bộ luật Lao động 2019 quy định, thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong 1 ngày và không quá 48 giờ trong 1 tuần.

Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 1 ngày và không quá 48 giờ trong 1 tuần. Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động.

Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.

Ngày nghỉ hằng tuần và ngày nghỉ lễ tết

Điều 111 và Khoản 1 Điều 112 Bộ luật này quy định ngày nghỉ hằng tuần và ngày nghỉ lễ, tết như sau: Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 1 tháng ít nhất 4 ngày.

Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại Khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

- Tết Dương lịch: 1 ngày (ngày 1 tháng 1 dương lịch);

- Tết Âm lịch: 5 ngày;

- Ngày Chiến thắng: 1 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

- Ngày Quốc tế lao động: 1 ngày (ngày 1 tháng 5 dương lịch);

- Quốc khánh: 2 ngày (ngày 2 tháng 9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau);

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 1 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Tiền lương làm việc thêm giờ, làm việc ban đêm

Theo Khoản 1 Điều 107 và Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.

Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

- Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

- Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

- Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định nêu trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Nếu sự việc đúng như ông Trương Thuấn phản ánh, thì công ty ông đang tổ chức làm việc theo ca, bố trí thời giờ làm việc theo ca, tính trả tiền lương làm thêm giờ vào ngày thường, ngày nghỉ hằng tuần không phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động.

Người lao động, đại diện người lao động, tổ chức công đoàn cần trao đổi, đối thoại với người sử dụng lao động để tổ chức lại ca làm việc, thời giờ làm việc, tính trả lương làm việc thêm giờ, làm việc vào ban đêm theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể:

- Về tổ chức lao động theo ca, nghỉ chuyển ca, số ngày làm việc trong một tuần: Tùy theo yêu cầu của kế hoạch sản xuất kinh doanh; căn cứ nhân lực, năng lực thiết bị, máy móc, công nghệ, công ty có thể tổ chức làm việc 2 ca hoặc 3 ca trong 1 ngày, thời giờ làm việc bình thường của mỗi ca là 8 giờ. Ca 1 từ 6 giờ đến 14 giờ; ca 2 từ 14 giờ đến 22 giờ; ca 3 từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.
Mỗi tuần làm việc 6 ngày; Chuyển ca sau 6 ngày làm việc. Thứ tự chuyển ca: Ca 1 chuyển sang ca 3, ca 2 chuyển sang ca 1; ca 3 chuyển sang ca 2. Để đảm bảo cho người làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác, nên bố trí chuyển ca sau ngày nghỉ hàng tuần. Số ngày nghỉ hàng tuần là 1 ngày, sau 6 ngày làm việc vào Chủ nhật hoặc xác định ngày nghỉ hàng tuần vào ngày cố định khác. 

- Về tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm: Người lao động làm việc theo ca, mà được yêu cầu làm vượt số giờ của ngày làm việc bình thường, thì cứ 1 giờ làm thêm được tính trả lương ít nhất bằng 150%/1 giờ làm việc bình thường.

Người lao động làm việc theo ca, mà phải làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần, thì được tính trả lương ít nhất bằng 200% so với ca làm việc vào ngày bình thường.

Người lao động làm việc theo ca, mà ca đó làm việc trùng vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, nhưng không được nghỉ, thì được tính trả lương ít nhất bằng 300% so với ca làm việc vào ngày bình thường.

Người lao động làm việc vào ban đêm từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau (ca 3) được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo tiền lương làm vào ban ngày, của  ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau (ca 3) thì ngoài việc trả lương theo quy định nêu trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo tiền lương làm việc vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

 

(chinhphu.vn)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Albert Antoine - Nhân sự trong chuyển đổi số
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
  • DOMI giới thiệu về sự phát triển của các tổ chức khoa học - công nghệ ngoài công lập ( Đơn vị 81)
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38947
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao