BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04
 • Các phong cách lãnh đạo - Trường phái Chuyển giao

  Các phong cách lãnh đạo - Trường phái Chuyển giao

  (Cập nhật: 15/8/2013)

  Trường phái lãnh đạo Chuyển giao được xây dựng dựa trên bốn giả định cơ bản: Động lực của con người là thưởng và phạt. Hệ thống quan hệ xã hội làm việc hiệu quả...

 • Văn hoá Phương Đông và quản lý hiện đại

  Văn hoá Phương Đông và quản lý hiện đại

  (Cập nhật: 13/8/2013)

  Mọi tư tưởng và hình thức quản lý đều nảy sinh trong một môi trường văn hoá xác định nào đó, không thể không ghi dấu ấn dân tộc và văn hoá của dân tộc đó. Hiện nay các...

 • HỒ CHÍ MINH VỚI VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CẤP CHIẾN LƯỢC

  HỒ CHÍ MINH VỚI VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CẤP CHIẾN LƯỢC

  (Cập nhật: 13/8/2013)

  Khi tìm được con đường đấu tranh cứu nước đúng đắn từ lý luận của Mác, từ quan điểm về vấn đề dân tộc thuộc địa của Lênin và từ tấm gương của Cách mạng tháng Mười Nga,...

 • Khoa học VN kẹt trong phi chuẩn mực, tư duy ăn xổi

  Khoa học VN kẹt trong phi chuẩn mực, tư duy ăn xổi

  (Cập nhật: 3/4/2013)

  Việt Nam là nước đi sau về khoa học và công nghệ (KH-CN). Ta du nhập cách làm KH-CN, ban đầu từ các nước xã hội chủ nghĩa Liên Xô và Đông Âu (ở miền Bắc), gần đây từ...

 • Kinh tế tri thức ở Việt Nam?

  Kinh tế tri thức ở Việt Nam?

  (Cập nhật: 3/4/2013)

  Trong một khuôn khổ hạn chế, bài viết thiên về dùng thí dụ minh họa và giản lược tối đa các lý luận về một số điều của kinh tế tri thức, cụ thể về hai câu hỏi: Kinh tế...

 • Phép dùng người của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Phép dùng người của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  (Cập nhật: 30/3/2013)

  Trong lịch sử nhân loại, từ khi có nhà nước thì việc dùng người luôn luôn được đặt ra, nó quyết định sự thành bại của mọi chế độ chính trị, quyết định sự nghiệp của từng...

 • Vốn xã hội cho phát triển KH&CN Việt Nam

  Vốn xã hội cho phát triển KH&CN Việt Nam

  (Cập nhật: 29/3/2013)

  Xét theo bất kỳ quan niệm nào về vốn xã hội, chúng ta đều khó có cái nhìn thật sự khả quan đối với cái “vốn xã hội” cho KH&CN ở nước ta trên vài khía cạnh của vốn xã...

 • Chiêu hiền đãi sĩ

  Chiêu hiền đãi sĩ

  (Cập nhật: 27/3/2013)

  Theo “Đại Việt sử ký toàn thư”, ngày 27 tháng 9 năm Kỷ Dậu 1429 (năm Thuận Thiên thứ hai), tức là một năm sau khi lên ngôi vua, Lê Thái Tổ đã ra lệnh cho các đại thần...

 • Peter Drucker – Người tôn vinh nghề quản trị

  Peter Drucker – Người tôn vinh nghề quản trị

  (Cập nhật: 15/3/2013)

  Peter Drucker được xem là nhà tư tưởng lớn về quản trị và kinh doanh của thế kỷ 20. Hiếm có vấn đề nào mà giới kinh doanh làm, suy nghĩ, hay đương đầu mà ông chưa bàn...

 • VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

  VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

  (Cập nhật: 15/3/2013)

  Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ tư, khoá XI vừa qua, Đảng ta đã chỉ ra những thành tựu và yếu kém trong công tác cán bộ. Trong đó,...

 • Video Clip
  • DOMI giới thiệu về sự phát triển của các tổ chức khoa học - công nghệ ngoài công lập ( Đơn vị 81)
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
  • Albert Antoine - Nhân sự trong chuyển đổi số
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38947
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao