BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Kỹ năng kiểm soát cảm xúc trong đối thoại tại nơi làm việc

(Cập nhật: 3/4/2023 9:58:27 AM)

Đối thoại tại nơi làm việc hiệu quả giúp người lao động và người sử dụng lao động duy trì quan hệ lao động hài hoà. Việc đối thoại dễ dàng gặp phải một số sai lầm nếu bị cảm xúc chi phối. Làm thế nào để kiểm soát cảm xúc trong đối thoại tại nơi làm việc?

Video clip liên quan

 • Video Clip
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
  • Vietnam CEO Forum 2018  Chuyên đề 1 Đại cơn sóng công nghệ toàn cầu Cơ hội & thách thức
  • Quản trị doanh nghiệp ĐH Harvard Tập 1 Phần 1
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao