BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Nghiệm thu Đề án “ Xây dựng bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính áp dụng trong nội bộ Huyện Hoài Đức:

(Cập nhật: 1/4/2018 4:17:00 PM)

Ngày 4 tháng 12 năm 2017 tại trụ sở UNND huyện Hoài Đức Hội đồng phản biện đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu đề án “ Xây dựng bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính áp dụng trong nội bộ Huyện Hoài Đức do Viện quản lý và Phát triển năng lực tổ chức DOMI thực hiện.

Tham dự buổi đánh giá, nghiệm thu có ông Đỗ Đức Trung Phó chủ tịch UBND huyện Hoài Đức - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu và đại diện các phòng chuyên môn: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Tài nguyên - Môi trường, Tư pháp; Giáo dục đào tạo, Thanh Tra, Quản lý đô thị; Lao động Thương binh và Xã hội....

Mở đầu buổi họp ông Đỗ Đức Trung Phó chủ tịch huyện – Chủ tịch Hội đồng đã có bài phát biểu nêu bật mục đích, ý nghĩa của việc triển khai đề án và mong muốn các phản biện 1 và 2 và các đơn vị tham dự góp ý thẳng thắn, khách quan để các bên liên quan hoàn thiện đề án đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Tiếp đó đại diện Viện Quản lý và phát triển Năng lực tổ chức – đơn vị trực tiếp hỗ trợ các hoạt động kỹ thuật xây dựng đề án - đã phát biểu cảm ơn sự hợp tác của các phòng chuyên môn và các đơn vị thuộc UBND huyện đã nhiệt tình phối hợp trong các hoạt động khảo sát, chấm điểm....góp phần đưa đề án đảm bảo tiến độ và chất lượng. Chuyên gia của Viện cũng đã trình bày khái quát những nội dung chính của đề án gồm 3 phần chính:

1.     Thông tin chung về đề án;

2.     Nội dung của đề án;

3.     Tổ chức thực hiện.

Tiếp theo là ý kiến của phản biện 1 và phản biện 2. Các ý kiến phản biện tập trung làm rõ một số tiêu chí và tỷ trọng đánh giá nhằm đảm bảo tính khả thi khi triển khai áp dụng vào thực tế đồng thời đồng ý nghiệm thu đề án Xây dựng bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính áp dụng trong nội bộ Huyện Hoài Đức do Viện quản lý và Phát triển năng lực tổ chức DOMI thực hiện.

Các ý kiến góp ý của đại diện các phòng ban cũng được nêu trên cơ sở các nhiệm vụ chuyên môn của mình liên quan đến các tiêu chí đánh giá và đề nghị đơn vị tư vấn xem xét thay đổi tỷ trọng cho một số tiêu chí cho phù hợp.

Đại diện đơn vị tư vấn đã trao đổi, giải đáp các ý kiến vướng mắc của các bên cũng như tiếp thu các ý kiến góp ý của người phản biện và các đơn vị.

Kết thúc buổi họp trên cơ sở các quan điểm và ý kiến của các bên Đỗ Đức Trung Phó chủ tịch huyện – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí nghiệm thu đề án và đề nghị Viện Quản lý và Phát triển năng lực Tổ chức bổ sung các nội dung chỉnh sửa theo nội dung cuộc họp để hoàn thiện và thực hiện các thủ tục nghiệm thu theo quy định.

 

(DOMI)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
  • Vietnam CEO Forum 2018  Chuyên đề 1 Đại cơn sóng công nghệ toàn cầu Cơ hội & thách thức
  • DOMI giới thiệu về sự phát triển của các tổ chức khoa học - công nghệ ngoài công lập ( Đơn vị 81)
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao