BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Chính phủ ban hành Nghị định 21/2024/NĐ - CP, ngày 23/02/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2016 Nghị định 52/2016/NĐ - CP

(Cập nhật: 3/6/2024 11:58:05 AM)

Nghị định 21/2024/NĐ - CP của Chính phủ ban hành ngày 23/02/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2016/NĐ - CP về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với NLĐ làm việc trong công ty TNHH 100% Nhà nước và Nghị định 52/2016/NĐ - CP quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty TNHH 100% vốn Nhà nước. Nội dung điều chỉnh bao gồm:

1. Sửa đổi quy định về thang lương, bảng lương, phụ cấp lương đối với NLĐ. 

- Doanh nghiệp được chủ động xây dựng và ban hành thang bảng lương, phụ cấp lương căn cứ theo tổ chức sản xuất, lao động 

- Mức lương trong thang bảng lương, phụ cấp lương do doanh nghiệp quyết định và vẫn đảm bảo quỹ lương kế hoạch. 

- Khi xây dựng hoặc sửa đổi thang bảng lương doanh nghiệp phải tổ chức lấy ý kiến và đối thoại với NLĐ tại nơi làm việc. 

(Quy định mới, doanh nghiệp được chủ động trong việc xây dựng thang bảng lương, phụ cấp lương và các mức lương, mức phụ cấp, thay vì phải thực hiện theo Nghị định số 49/2013/ ND - CP như trong Nghị định số 51). 

2. Sửa đổi bổ sung quy định về xác định quỹ lương kế hoạch: Bổ sung các yếu tố khách quan trong xác định quỹ lương kế hoạch. 

3. Sửa đổi, bổ sung quy định về xếp lương đối với người quản lý, Kiểm soát viên chuyên trách. 

- Thay thế tên gọi "người quản lý", "người quản lý công ty" thành "người quản lý, Kiểm soát viên". 

- Doanh nghiệp được chủ động xây dựng và xếp lương của người quản lý, kiểm soát viên căn cứ theo cơ cấu và quỹ lương kế hoạch (thay vì áp dụng theo hướng dẫn chi tiết về mức lương từng đối tượng tại Nghị định 52) 

- Khi xây dựng và sửa đổi, bổ sung bảng lương của người quản lý, kiểm soát viên cần công khai và đối thoại trực tiếp nơi làm việc. 

- Quy định xếp lương đối với trường hợp công ty có 01 kiểm soát viên, thì sẽ được hưởng tiền lương, thù lao, tiền thưởng như chức danh Trưởng ban kiểm soát. 

-  Sửa đổi các điều kiện của hệ số tăng thêm trong việc xác định mức lương bình quân kế hoạch của người quản lý. 

Chi tiết về Nghị định, vui lòng xem tại đây

Mọi thông tin cần hỗ trợ về hệ thống thang bảng lương, tiền thưởng, thù lao của NLĐ và NQL công ty TNHH 100% vốn Nhà nước vui lòng liên hệ:

Ban Tư vấn, Viện Quản lý và Phát triển Năng lực Tổ chức. 

Hotline: 0981 126 755 

Điện thoại: 024 6253 4040

Email: thaont@domi.org.vn/info@domi.org.vn 

 

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Vietnam CEO Forum 2018  Chuyên đề 1 Đại cơn sóng công nghệ toàn cầu Cơ hội & thách thức
  • Albert Antoine - Nhân sự trong chuyển đổi số
  • HR Market Trend In Vietnam 2
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao