BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Tiền lương không đủ sống và hệ lụy - Nghiên cứu một số doanh nghiệp may xuất khẩu ở Việt Nam

(Cập nhật: 3/1/2019 9:43:53 AM)

Báo cáo "Tiền lương không đủ sống và hệ lụy - Nghiên cứu một số doanh nghiệp may xuất khẩu ở Việt Nam" do Oxfam phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Công nhân Công đoàn thực hiện nhằm mục đích xác định những khoảng trống cần được giải quyết để cải thiện tiền lương và điều kiện làm việc cho công nhân ngành may mặc tại Việt Nam

Báo cáo mô tả những phát hiện của nhóm nghiên cứu về tiền lương thực tế của công nhân may ở Việt Nam tại một số nhà máy may mặc, và tác động của tiền lương tới cuộc sống và gia đình họ. Báo cáo cũng xác định các thông lệ trong chuỗi cung ứng toàn cầu dẫn đến thực trạng lương không đủ sống và những rào cản lương đủ sống trong nước. Ngành may mặc là một ngành đầu tư sinh lợi lớn, các nhãn hàng dệt may phát triển và nhanh chóng tăng doanh thu. Các nhãn hàng tìm cách tối đa hóa lợi nhuận và lợi tức cho cổ đông của họ. Trong khi các nước châu Á xác lập mức lương tối thiểu thấp để thu hút đầu tư nước ngoài, thì các nhãn hàng cũng đóng vai trò lớn trong việc duy trì mức lương thấp này bằng việc đàm phán ép giá với các nhà máy sản xuất hàng may mặc ở các nước châu Á. Để đáp ứng đòi hỏi của nhãn hàng lớn, các nhà máy may buộc phải yêu cầu công nhân của họ làm việc nhiều giờ với mức lương thấp. Ngoài các phát hiện thực tế, báo cáo đưa ra các khuyến nghị cho các nhãn hàng toàn cầu, người tiêu dùng sử dụng sản phẩm của nhãn hàng, các doanh nghiệp, chính phủ và công đoàn ở Việt Nam hướng tới thực hiện mức lương đủ sống cho người lao động.

---

The report "the Consequences of Low Wages - a Study on Fashion Suppliers in Vietnam", conducted by Oxfam and the Institute of Workers and Trade Unions in Vietnam, identifies gaps that need to be addressed in order to improve wages and working conditions for garment workers. It describes our findings on the actual wages that Vietnamese workers in some garment factories receive and the impact of wages on their lives and families. The report identifies practices in the global supply chains that lead to this status of wages and the domestic barriers to achieving a living wage. The garment industry is worth big bucks, apparel brands are growing and increasing their turnover. Brands are driven by maximising profit and often also by creating the highest dividends for their shareholders. While governments across Asia set wages low to encourage foreign investment, brands also play an important part in keeping wages low by negotiating hard with individual factories to produce garments as cheaply as possible. To meet the demands of big brands, garment manufacturers are making workers work long hours on low wages. The report provides recommendations to global buyers, consumers, factory managers, the Vietnamese Government and labour unions for achieving a living wage

Permalink: https://oxf.am/2SXEGQe

Xem toàn văn báo cáo tại đây

(vietnam.oxfam)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • HR Market Trend In Vietnam 2
  • Quản trị doanh nghiệp ĐH Harvard Tập 1 Phần 1
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao