BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo chế độ cải cách tiền lương

(Cập nhật: 5/8/2012 4:15:51 PM)

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Nội vụ khởi động ngay việc xây dựng Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức với yêu cầu gắn chặt với định hướng của đề án cải cách tiền lương.

Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo chủ trì, tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên, hoàn chỉnh Đề cương chi tiết của Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, trong đó xác định rõ sự cần thiết của việc xây dựng Đề án thông qua việc đánh giá kết quả thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức.
Việc tinh giản, cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức phải gắn với đề án cải cách tiền lương.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đề cương cần xác định rõ quan điểm, nguyên tắc của việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, bám sát mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt, có cơ cấu phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ.

Đánh giá thực trạng công tác tinh giản biên chế, Phó Thủ tướng yêu cầu xác định mốc thời gian đánh giá tình hình thực hiện gắn với thời điểm ban hành và thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 8/8/2007 về chính sách tinh giản biên chế.

Đối với việc đánh giá thực trạng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, cần bổ sung số liệu cụ thể về cơ cấu cán bộ, công chức theo các tiêu chí như: ngạch, trình độ đào tạo, độ tuổi, giới tính...

Phó Thủ tướng chỉ rõ, các giải pháp cần rõ ràng và cụ thể, gắn chặt với giải pháp của Đề án cải cách tiền lương, Đề án tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức. Hình thành hai nhóm giải pháp về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, trong đó đưa ra được tiêu chí, chỉ tiêu, thời gian, lộ trình thực hiện việc tinh giản và hình thành cơ cấu cán bộ, công chức theo tiêu chí cụ thể, gắn liền với xác định vị trí việc làm.

Về kế hoạch cụ thể, Phó Thủ tướng chỉ đạo khởi động ngay việc xây dựng Đề án, lấy ý kiến rộng rãi các nhà khoa học, nhà quản lý… Đề án sẽ được báo cáo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xem xét trước khi trình Bộ Chính trị tháng 12/2012.

(P. Thảo - Dantri)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Vietnam CEO Forum 2018  Chuyên đề 1 Đại cơn sóng công nghệ toàn cầu Cơ hội & thách thức
  • HR Market Trend In Vietnam 2
  • Albert Antoine - Nhân sự trong chuyển đổi số
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao