BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Thời gian tối đa giữ chức danh kế toán trưởng?

(Cập nhật: 8/2/2019 9:36:10 AM)

Theo quy định, thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước là 5 năm, sau đó phải thực hiện các quy trình về bổ nhiệm lại kế toán trưởng. Hiện không quy định thời gian tối đa giữ chức danh kế toán trưởng.

Theo phản ánh của bà Phạm Minh Thư, Công ty bà là Công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An, hoạt động về lĩnh vực thủy lợi.

Kế toán trưởng của Công ty bà, được bổ nhiệm kế toán trưởng lần đầu vào ngày 1/10/2008, thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Đến ngày 1/10/2013, tiếp tục được bổ nhiệm lại chức danh kế toán trưởng, thời hạn 5 năm. Thời gian giữ chức danh kế toán trưởng của trường hợp này tính đến 30/9/2018 là tròn 10 năm (2 nhiệm kỳ).

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, bà Thư hỏi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có được phép tiếp tục ra quyết định bổ nhiệm lại chức danh kế toán trưởng cho trường hợp này từ tháng 10/2018 nữa hay không, hay phải điều động sang một vị trí công tác khác? Có văn bản nào quy định về thời gian tối đa giữ chức vụ kế toán trưởng của công ty TNHH MTV không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty TNHH MTV mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ quy định: “Người quản lý doanh nghiệp khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm theo quy định phải tiến hành quy trình xem xét, bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 2 nhiệm kỳ tại một tập đoàn, tổng công ty, công ty”.

Như vậy, tại Nghị định số 97/2015/NĐ-CP chỉ quy định việc bổ nhiệm không quá 2 nhiệm kỳ tại một tập đoàn, tổng công ty hoặc công ty đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán thì thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước là 5 năm, sau đó phải thực hiện các quy trình về bổ nhiệm lại kế toán trưởng. Nghị định này không quy định thời gian tối đa giữ chức danh kế toán trưởng.

(BNV)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Albert Antoine - Nhân sự trong chuyển đổi số
  • HR Market Trend In Vietnam 2
  • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38947
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao