BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

                         

TÇM NH×N

Khẳng định vị thế của một tổ chức chuyên tư vấn, đào tạo, nghiên cứu và triển khai

ứng dụng hiệu quả các tiến bộ của Ngành Khoa học quản lý tại Việt Nam.


Vision

To be a well - known consuting, training anh reseach institute in the

field  of managerment science in Vietnam.
 • Video Clip
  • Kỹ năng kiểm soát cảm xúc trong đối thoại tại nơi làm việc
  • Diễn Đđàn CEO đánh giá về Văn hóa Doanh nghiệp
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38924
Được người khác giới thiệu: 18922
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4356
Từ nguồn thông tin khác: 7645
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao