BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

DOMI cam kết xây dựng các chuẩn mực giá trị theo 5 D (Dependable):

         Dependability: Đáng tin cậy

         Determined: Quyết tâm

         Detailed: Tỷ mỉ

         Devoted: Tận tụy cống hiến

         Development: Phát triển cùng đối tác  • Video Clip
    • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp (phần 3)
    • HR Market Trend In Vietnam 2
    • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
  • Thăm dò ý kiến
    • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
    • Các trang tìm kiếm trên internet
    • Được người khác giới thiệu
    • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
    • Thông tin trên Brochure, namme card
    • Từ nguồn thông tin khác
    • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38925
Được người khác giới thiệu: 18923
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9877
Thông tin trên Brochure, namme card: 4356
Từ nguồn thông tin khác: 7648
  • Liên kết đối tác
    • Phan mem JED
    • Cac chuong trinh dao tao